Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 GWERS 15

Sut Mae’r Henuriaid yn Helpu’r Gynulleidfa?

Sut Mae’r Henuriaid yn Helpu’r Gynulleidfa?

Y Ffindir

Dysgu eraill

Bugeilio

Tystiolaethu

Nid oes gan Dystion Jehofa weinidogion sy’n derbyn cyflog. Yn hytrach, gan ddilyn y patrwm a sefydlwyd yng nghynulleidfa Gristnogol y ganrif gyntaf, mae arolygwyr cymwys yn cael eu penodi i “fugeilio” cynulleidfa Duw. (Actau 20:28) Mae’r henuriaid yn ddynion ysbrydol sy’n arwain y gynulleidfa ac yn ei bugeilio, ‘nid dan orfod, ond o’u gwirfodd yn ôl ffordd Duw; nid er mwyn elw anonest, ond o eiddgarwch.’ (1 Pedr 5:1-3) Pa waith maen nhw’n ei wneud ar ein cyfer ni?

Maen nhw’n gofalu amdanon ni ac yn ein hamddiffyn. Mae’r henuriaid yn cofio mai Duw sydd wedi rhoi’r cyfrifoldeb hwnnw iddyn nhw, ac felly dydyn nhw ddim yn tra-arglwyddiaethu ar ei bobl, ond, yn hytrach maen nhw’n gweithio er ein lles a’n llawenydd. (2 Corinthiaid 1:24) Fel y mae bugail yn gofalu am bob un o’i ddefaid, felly y mae’r henuriaid yn ceisio dod i adnabod pob un aelod o’r gynulleidfa.—Diarhebion 27:23.

Maen nhw yn ein dysgu ni i wneud ewyllys Duw. Bob wythnos, mae’r henuriaid yn arwain cyfarfodydd y gynulleidfa er mwyn cryfhau ein ffydd. (Actau 15:32) Hefyd, maen nhw’n arwain yn y gwaith pregethu drwy weithio gyda ni a thrwy ein hyfforddi ni ym mhob agwedd ar y weinidogaeth.

Maen nhw’n rhoi anogaeth bersonol inni. Er mwyn gofalu am ein hiechyd ysbrydol, mae’r henuriaid yn galw draw i’n gweld ni yn ein cartrefi neu’n siarad â ni yn Neuadd y Deyrnas er mwyn ein helpu a’n cysuro ni o’r Beibl. —Iago 5:14, 15.

Yn ogystal â’u gwaith yn y gynulleidfa, mae gan y rhan fwyaf o’r henuriaid swyddi a chyfrifoldebau teuluol sy’n mynnu amser a sylw. Mae’r brodyr hyn yn gweithio’n galed ac yn haeddu ein parch.—1 Thesaloniaid 5:12, 13.

  • Beth yw cyfrifoldebau henuriaid y gynulleidfa?

  • Sut mae’r henuriaid yn dangos diddordeb personol ynon ni?