Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 GWERS 8

Pam Rydyn Ni’n Gwisgo’n Smart ar Gyfer Ein Cyfarfodydd?

Pam Rydyn Ni’n Gwisgo’n Smart ar Gyfer Ein Cyfarfodydd?

Gwlad yr Iâ

Mecsico

Gini-Bisaw

Ynysoedd y Philipinau

Ydych chi wedi sylwi ar ba mor smart yw gwisg Tystion Jehofa yn y lluniau sydd yn y llyfryn hwn? Pam rydyn ni’n rhoi sylw i’r ffordd rydyn ni’n gwisgo?

I ddangos parch tuag at ein Duw. Mae’n wir fod Duw yn gweld y tu hwnt i’r hyn sydd ar y tu allan. (1 Samuel 16:7) Er hynny, wrth inni ddod at ein gilydd i addoli, rydyn ni’n awyddus i ddangos parch at Dduw ac at ein cyd-addolwyr. Pe baen ni’n sefyll o flaen barnwr mewn llys, mae’n debyg y bydden ni’n gwisgo’n smart i ddangos parch tuag at ei swydd. Yn yr un modd, mae gwisgo’n smart yn ein cyfarfodydd yn dangos parch tuag at Jehofa, “Barnwr yr holl ddaear,” ac at y lle rydyn ni yn Ei addoli ef.—Genesis 18:25.

I ddangos ein gwerthoedd. Mae’r Beibl yn annog Cristnogion i fod yn “wylaidd a diwair” yn eu gwisg. (1 Timotheus 2:9, 10) Mae hynny’n golygu ein bod ni’n osgoi gwisgo mewn ffordd sy’n tynnu sylw aton ni’n hunain, sy’n bryfoclyd, neu sy’n dangos gormod o gnawd. Hefyd, mae’n ein helpu ni i ddewis dillad deniadol a pharchus yn hytrach na dillad sydd yn flêr neu sy’n dilyn ffasiynau eithafol. Heb ddweud yr un gair, gall gwisgo’n ddeniadol addurno “athrawiaeth Duw” a’i “ogoneddu.” (Titus 2:10; 1 Pedr 2:12) Mae gwisgo’n smart ar gyfer ein cyfarfodydd yn gwneud gwahaniaeth i agwedd pobl eraill tuag at addoli Jehofa.

Bydd croeso cynnes ichi yn y cyfarfodydd hyd yn oed os nad ydych chi’n medru gwisgo’n ffurfiol. Nid oes angen gwisgo’n ddrud nac yn ffansi i’ch dillad fod yn addas, yn lân, ac yn daclus.

  • Pa mor bwysig yw ein gwisg wrth addoli Duw?

  • Pa egwyddorion sy’n effeithio ar ein dewisiadau ynglŷn â’n gwisg?