Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Pwy Sy’n Gwneud Ewyllys Jehofa Heddiw?

 GWERS 16

Beth Yw Gwaith y Gweision Gweinidogaethol?

Beth Yw Gwaith y Gweision Gweinidogaethol?

Myanmar

Rhoi anerchiad yn y cyfarfod

Grŵp gweinidogaeth

Cynnal a chadw Neuadd y Deyrnas

Mae’r Beibl yn disgrifio dau grŵp o ddynion sy’n gofalu am y gynulleidfa—“arolygwyr” a “diaconiaid” neu weision gweinidogaethol fel y mae Tystion Jehofa yn eu galw nhw. (Philipiaid 1:1) Yn gyffredinol, ceir nifer o henuriaid a gweision gweinidogaethol ym mhob cynulleidfa. Pa waith mae’r gweision gweinidogaethol yn ei wneud er ein lles?

Maen nhw’n helpu’r henuriaid. Mae’r gweision gweinidogaethol yn ddynion ysbrydol, dibynadwy, a chydwybodol. Mae rhai ohonyn nhw’n ifanc ac eraill yn hŷn. Maen nhw’n gofalu am y gwaith rheolaidd ond pwysig sy’n ymwneud â chynnal y cyfarfodydd. Mae hyn yn rhoi amser i’r henuriaid ganolbwyntio ar eu cyfrifoldeb o ddysgu a bugeilio’r gynulleidfa.

Maen nhw’n rhoi help ymarferol. Mae rhai gweision gweinidogaethol yn cael eu haseinio i groesawu pobl i’r cyfarfodydd. Mae eraill yn gofalu am yr offer sain, y llenyddiaeth, a chyfrifon y gynulleidfa. Maen nhw hefyd yn trefnu’r diriogaeth ar gyfer y weinidogaeth ac yn helpu gyda’r gwaith o gynnal a chadw Neuadd y Deyrnas. Efallai y bydd yr henuriaid yn gofyn iddyn nhw helpu’r rhai mewn oed. Beth bynnag yw cyfrifoldebau’r gweision gweinidogaethol, mae’r gynulleidfa yn eu parchu oherwydd eu bod nhw’n gweithio’n galed.—1 Timotheus 3:13.

Maen nhw’n gosod esiampl dda fel dynion Cristnogol. Mae gweision gweinidogaethol yn cael eu dewis oherwydd eu rhinweddau ysbrydol. Mae eu hanerchiadau yn y cyfarfodydd yn cryfhau ein ffydd. Mae eu hesiampl dda yn y weinidogaeth yn ein helpu ni i fod yn fwy selog yn y gwaith pregethu. Gan eu bod nhw’n cydweithio’n dda â’r henuriaid, maen nhw’n cyfrannu at lawenydd a heddwch y gynulleidfa. (Effesiaid 4:16) Ymhen amser, efallai y bydden nhw’n gymwys i wasanaethu fel henuriaid.

  • Pa fath o ddynion yw’r gweision gweinidogaethol?

  • Sut mae’r gweision yn hwyluso gwaith y gynulleidfa?