Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

A Fyddwch Chi’n Gwneud Ewyllys Jehofa?

A Fyddwch Chi’n Gwneud Ewyllys Jehofa?

Diolch yn fawr iawn am dreulio tipyn o amser yn astudio’r llyfryn hwn er mwyn dod i adnabod Tystion Jehofa yn well a gweld ein cyfundrefn ar waith. Rydyn ni’n gobeithio ei fod wedi eich helpu i weld mai Tystion Jehofa yw’r rhai sy’n gwneud ewyllys Duw heddiw. Rydyn ni yn eich annog i ddal ati i ddysgu mwy am Dduw, i ddweud wrth eich teulu a’ch ffrindiau am yr hyn yr ydych yn ei ddysgu, ac i gymdeithasu â ni yn ein cyfarfodydd Cristnogol.—Hebreaid 10:23-25.

Y mwyaf rydych chi yn ei ddysgu am Jehofa, y mwyaf y byddwch chi’n gweld gymaint y mae yn eich caru. Bydd hyn yn eich annog i wneud popeth y gallwch i ddangos eich cariad tuag ato. (1 Ioan 4:8-10, 19) Ond, sut gallwch chi ddangos eich cariad tuag ato yn eich bywyd bob dydd? Pam mae ufuddhau i safonau moesol Duw yn gwneud lles ichi? A beth fydd yn eich helpu chi i ddymuno gwneud ewyllys Duw ochr yn ochr â ni? Bydd eich athro Beiblaidd yn hapus i’ch helpu i ddarganfod yr atebion i’r cwestiynau hyn, fel eich bod chi a’ch teulu yn gallu ‘cadw eich hunain yng nghariad Duw, gan ddisgwyl am . . . fywyd tragwyddol.’—Jwdas 21.

Rydyn ni’n eich gwahodd chi i ddysgu mwy am y gwirionedd ac i dyfu’n ysbrydol drwy astudio’r llyfr “Cadwch Eich Hunain yng Nghariad Duw” nesaf.