Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Pwy Sy’n Gwneud Ewyllys Jehofa Heddiw?

 GWERS 20

Sut Mae’r Corff Llywodraethol yn Gweithio Heddiw?

Sut Mae’r Corff Llywodraethol yn Gweithio Heddiw?

Corff llywodraethol y ganrif gyntaf

Darllen llythyr oddi wrth y corff llywodraethol

Yn y ganrif gyntaf, roedd “yr apostolion a’r henuriaid yn Jerwsalem” yn gwasanaethu fel corff llywodraethol a oedd yn gwneud penderfyniadau pwysig dros yr holl gynulleidfaoedd o Gristnogion eneiniog. (Actau 15:2) Roedden nhw’n trafod yr Ysgrythurau ac yn ildio i arweiniad ysbryd Duw cyn dod i benderfyniad unfrydol. (Actau 15:25) Dilynir yr un patrwm heddiw.

Mae’n cael ei ddefnyddio gan Dduw i wneud ei ewyllys. Mae gan y brodyr eneiniog sydd ar y Corff Llywodraethol ddiddordeb dwfn yng Ngair Duw, ac mae ganddyn nhw brofiad o ddelio gyda materion ysbrydol ac ymarferol. Maen nhw’n cyfarfod bob wythnos i drafod anghenion y frawdoliaeth fyd-eang. Fel roedd yn digwydd yn y ganrif gyntaf, anfonir cyfarwyddiadau sy’n seiliedig ar y Beibl at y cynulleidfaoedd drwy lythyr neu drwy’r arolygwyr teithiol ac eraill. Mae hynny’n helpu pobl Dduw i feddwl ac ymddwyn yn gytûn. (Actau 16:4, 5) Mae’r Corff Llywodraethol yn goruchwylio’r gwaith o baratoi bwyd ysbrydol, yn hyrwyddo’r gwaith pregethu, ac yn arolygu’r gwaith o benodi brodyr i gymryd cyfrifoldebau.

Mae’n ildio i arweiniad ysbryd Duw. Mae’r Corff Llywodraethol yn troi at Jehofa, Penarglwydd y Bydysawd, ac at Iesu, Pen y gynulleidfa, am arweiniad. (1 Corinthiaid 11:3; Effesiaid 5:23) Nid yw’r aelodau yn eu gweld eu hunain fel arweinwyr pobl Dduw. Ynghyd â phob Cristion eneiniog, maen nhw’n “dilyn yr Oen [Iesu] i ble bynnag yr â.” (Datguddiad 14:4) Mae’r Corff Llywodraethol yn ddiolchgar am ein gweddïau drostyn nhw a thros eu gwaith.

  • Pwy oedd aelodau’r corff llywodraethol yn y ganrif gyntaf?

  • Sut mae’r Corff Llywodraethol heddiw yn edrych at Dduw am arweiniad?