Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Pwy Sy’n Gwneud Ewyllys Jehofa Heddiw?

Beth Yw Ewyllys Duw?

Beth Yw Ewyllys Duw?

Mae Duw eisiau inni fyw yn hapus mewn paradwys ar y ddaear am byth!

Ond sut mae hynny yn bosibl? Mae’r Beibl yn dweud mai Teyrnas Dduw fydd yn gwneud hyn a bod Duw yn dymuno i bawb ddysgu am y Deyrnas honno ac am ei fwriad ar ein cyfer.—Salm 37:11, 29; Eseia 9:7.

Mae Duw yn ein dysgu er ein lles.

Fel y mae tad cariadus yn dymuno gweld ei blant yn llwyddo mewn bywyd, mae ein Tad nefol yn dymuno inni fod yn hapus am byth. (Eseia 48:17, 18) Mae Duw wedi addo y bydd y “sawl sy’n gwneud ewyllys Duw yn aros am byth.”—1 Ioan 2:17.

Mae Duw eisiau inni ddilyn ei ffyrdd.

Dywed y Beibl fod ein Creawdwr eisiau “dysgu i ni ei ffyrdd” er mwyn inni fedru “rhodio yn ei lwybrau.” (Eseia 2:2, 3) Mae Jehofa wedi trefnu i bobl sy’n “dwyn ei enw” bregethu am ei ewyllys ar draws y byd.—Actau 15:14.

Mae Duw eisiau inni addoli mewn undod.

Mae addoliad pur Jehofa yn uno pobl mewn cariad, yn hytrach na’u gwahanu nhw. (Ioan 13:35) Pwy sy’n dysgu pobl ym mhobman ynglŷn â sut i addoli Duw mewn undod heddiw? Darllenwch y llyfryn hwn ac fe gewch yr ateb.