Adran Celf, U.D.A.

Yr Almaen

Cenya

Colombia

Mae’r enw Bethel, sy’n dod o’r Hebraeg, yn golygu ‘Tŷ Dduw.’ (Genesis 28:17, 19) Mae hwnnw’n enw addas ar gyfer adeiladau y mae Tystion Jehofa yn eu defnyddio o gwmpas y byd er mwyn cefnogi a threfnu’r gwaith pregethu. Mae’r Corff Llywodraethol yn gweithio o’r pencadlys byd-eang yn Nhalaith Efrog Newydd, U.D.A., ac o’r lle hwnnw y mae’n goruchwylio gwaith y swyddfeydd cangen mewn llawer o wledydd eraill. Fel grŵp, mae’r rhai sy’n gweithio yn y llefydd hynny yn cael eu hadnabod fel y teulu Bethel. Fel teulu, maen nhw’n byw ac yn gweithio gyda’i gilydd, yn bwyta gyda’i gilydd, ac yn astudio’r Beibl gyda’i gilydd.—Salm 133:1.

Mae’n lle unigryw ac mae’r aelodau yn rhoi o’u gwirfodd. Ym mhob Bethel, mae brodyr a chwiorydd Cristnogol sydd wedi dewis gwneud ewyllys Duw yn gwasanaethu’r Deyrnas yn llawn amser. (Mathew 6:33) Does dim un ohonyn nhw’n derbyn cyflog, ond mae pob un yn cael llety a lluniaeth ynghyd â lwfans i’w helpu gyda’i dreuliau personol. Mae gan bawb yn y Bethel aseiniad. Mae rhai’n gweithio mewn swyddfeydd, yn y gegin, neu yn yr ystafell fwyta. Mae eraill yn gwneud gwaith argraffu, rhwymo llyfrau, cadw tŷ, golchi dillad, cynnal a chadw, neu bethau eraill.

Mae’n lle prysur sy’n cefnogi’r gwaith o bregethu’r Deyrnas. Prif amcan pob Bethel yw sicrhau bod cynifer o bobl ag sy’n bosibl yn clywed neges y Beibl. Er enghraifft, cymerwch y llyfryn hwn. Cafodd ei ysgrifennu o dan arweiniad y Corff Llywodraethol, ei anfon yn electroneg i gannoedd o dimau cyfieithu o gwmpas y byd, ei argraffu ar weisg cyflym mewn argraffdai Bethel, a’i gludo i fwy na 110,000 o gynulleidfaoedd. Pob cam o’r ffordd, mae teuluoedd Bethel yn rhoi cefnogaeth hanfodol i’r gwaith pwysicaf oll—pregethu’r newyddion da.—Marc 13:10.

  • Pwy sy’n gwasanaethu ym Methel, a pha ddarpariaethau sydd yno ar eu cyfer?

  • Pa waith pwysig sy’n cael ei gefnogi gan weithgareddau ym Methel?