Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Pwy Sy’n Gwneud Ewyllys Jehofa Heddiw?

 GWERS 17

Sut Mae Arolygwyr Cylchdaith yn Ein Helpu?

Sut Mae Arolygwyr Cylchdaith yn Ein Helpu?

Malawi

Grŵp gweinidogaeth

Y weinidogaeth

Cyfarfod henuriaid

Mae’r Ysgrythurau Groeg yn cyfeirio’n aml at Barnabas a Paul. Arolygwyr teithiol oedd y dynion hyn, yn ymweld â chynulleidfaoedd Cristnogol y ganrif gyntaf. Pam roedden nhw’n gwneud hynny? Oherwydd eu bod nhw’n caru eu brodyr ysbrydol. Dywedodd Paul ei fod yn awyddus i “ymweld â’r credinwyr” er mwyn gweld sut roedden nhw. Roedd yn fodlon teithio cannoedd o filltiroedd er mwyn eu cryfhau nhw. (Actau 15:36) Mae arolygwyr teithiol heddiw yn teimlo’r un ffordd.

Maen nhw’n dod i’n calonogi ni. Mae arolygwyr cylchdaith yn ymweld â thua 20 o gynulleidfaoedd ddwywaith y flwyddyn, gan dreulio wythnos gyda phob un. Gallwn elwa ar brofiad y brodyr hynny ac, os ydyn nhw wedi priodi, ar brofiad eu gwragedd hefyd. Maen nhw’n ceisio dod i adnabod y rhai hen a’r rhai ifainc, ac maen nhw’n awyddus i weithio gyda ni yn y weinidogaeth ac i ymweld â’r rhai sy’n astudio’r Beibl. Mae’r arolygwyr a’r henuriaid yn bugeilio’r gynulleidfa. Hefyd, maen nhw’n rhoi anerchiadau calonogol yn y cyfarfodydd ac yn y cynulliadau.—Actau 15:35.

Mae ganddyn nhw ddiddordeb ym mhob un. Mae arolygwyr cylchdaith yn cymryd diddordeb mawr yng nghyflwr ysbrydol y gynulleidfa. Maen nhw’n cyfarfod â’r henuriaid a’r gweision gweinidogaethol i weld sut mae’r gynulleidfa wedi gwella, ac i roi cyngor ymarferol ar sut i ddelio â’u cyfrifoldebau. Maen nhw’n helpu’r arloeswyr i fod yn llwyddiannus yn y weinidogaeth, ac maen nhw’n mwynhau dod i adnabod y rhai newydd a chlywed am eu cynnydd ysbrydol. Mae’r brodyr hyn yn ‘gydweithwyr yn ein gwasanaeth.’ (2 Corinthiaid 8:23) Dylen ni efelychu eu ffydd a’u defosiwn i Dduw.—Hebreaid 13:7.

  • Pam mae arolygwyr cylchdaith yn ymweld â’r cynulleidfaoedd?

  • Sut gallwch chi elwa ar eu hymweliadau?