Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Pwy Sy’n Gwneud Ewyllys Jehofa Heddiw?

 GWERS 10

Beth Yw Addoliad Teuluol?

Beth Yw Addoliad Teuluol?

De Corea

Brasil

Awstralia

Gini

Mae Jehofa bob amser wedi annog teuluoedd i dreulio amser gyda’i gilydd er mwyn eu cryfhau eu hunain yn ysbrydol. (Deuteronomium 6:6, 7) Dyna pam mae Tystion Jehofa yn neilltuo amser bob wythnos i addoli fel teuluoedd. Mewn awyrgylch anffurfiol, maen nhw’n trafod pynciau ysbrydol sydd wedi eu teilwra ar gyfer anghenion y teulu. Hyd yn oed os ydych chi’n byw ar eich pen eich hun, gallwch agosáu at Dduw drwy ddewis prosiect Beiblaidd i’w astudio.

Mae’n gyfle i nesáu at Jehofa. “Nesewch at Dduw, ac fe nesâ ef atoch chwi.” (Iago 4:8) Rydyn ni’n dod i adnabod Jehofa yn well drwy ddysgu am ei bersonoliaeth a’i weithgareddau yn ei Air, y Beibl. Ffordd hawdd o ddechrau’r addoliad teuluol yw darllen rhan o’r Beibl yn uchel drwy ddilyn efallai raglen Cyfarfod Ein Bywyd a’n Gweinidogaeth. Gellir aseinio rhai adnodau i bob aelod o’r teulu, a thrafod wedyn yr hyn rydych wedi ei ddysgu.

Mae’n gyfle i glosio at ein gilydd fel teulu. Pan fydd teuluoedd yn astudio’r Beibl, bydd y berthynas rhwng gwŷr a gwragedd, a rhwng rhieni a phlant yn cael ei chryfhau. Dylai’r amser hwn fod yn hapus a heddychlon ac yn rhywbeth y mae pawb yn edrych ymlaen ato. Gall rhieni ddewis pynciau sydd yn ymarferol ac yn addas i oedran eu plant, efallai drwy ddefnyddio erthyglau o’r Watchtower a’r Awake! neu o’n gwefan jw.org. Mae’n gyfle ichi drafod unrhyw broblemau sydd wedi codi yn yr ysgol, a sut i ddelio gyda nhw. Ydych wedi meddwl am wylio rhaglen oddi ar JW Broadcasting (tv.jw.org) ac wedyn ei thrafod fel teulu? Braf fyddai ymarfer efallai rai o’r caneuon ar gyfer y cyfarfodydd, a chael rhywbeth i’w fwyta ar ôl ichi orffen.

Mae’r amser rydyn ni’n ei dreulio bob wythnos yn addoli Jehofa fel teulu yn ein helpu ni i fwynhau astudio Gair Duw. Mae Jehofa yn sicr o fendithio eich ymdrechion!—Salm 1:1-3.

  • Pam rydyn ni’n neilltuo amser bob wythnos ar gyfer yr addoliad teuluol?

  • Sut gall rhieni sicrhau bod yr addoliad teuluol yn brofiad hapus i bawb?