Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cofnoda Dy Gynnydd

Cofnoda Dy Gynnydd
 1. Cyflwyniad Effeithiol

  DYDDIAD

 2. Arddull Sgyrsiol

  DYDDIAD

 3. Defnyddio Cwestiynau

  DYDDIAD

 4. Cyflwyno’r Ysgrythurau yn Gywir

  DYDDIAD

 5. Darllen yn Gywir

  DYDDIAD

 6. Cymhwyso’r Ysgrythurau yn Effeithiol

  DYDDIAD

 7. Gwybodaeth Gywir a Dibynadwy

  DYDDIAD

 8. Eglurebau Sy’n Dysgu

  DYDDIAD

 9. Deunydd Gweledol Priodol

  DYDDIAD

 10. Goslef y Llais

  DYDDIAD

 11. Brwdfrydedd

  DYDDIAD

 12. Cynhesrwydd a Chydymdeimlad

  DYDDIAD

 13. Dangos Gwerth Ymarferol y Deunydd

  DYDDIAD

 14. Gwneud i’r Prif Bwyntiau Sefyll Allan

  DYDDIAD

 15. Siarad Gydag Argyhoeddiad

  DYDDIAD

 16. Yn Adeiladol ac yn Gadarnhaol

  DYDDIAD

 17. Yn Hawdd ei Ddeall

  DYDDIAD

 18. Gwybodaeth Sydd o Ddefnydd i Dy Wrandawyr

  DYDDIAD

 19. Ceisio Cyffwrdd â’r Galon

  DYDDIAD

 20. Diweddglo Effeithiol

  DYDDIAD