Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 GWERS 6

Cymhwyso’r Adnodau yn Effeithiol

Cymhwyso’r Adnodau yn Effeithiol

Ioan 10:33-36

CRYNODEB: Mae angen gwneud mwy na darllen adnod a symud yn syth ymlaen i’r pwynt nesaf. Sicrha fod dy wrandawyr yn gweld y cysylltiad rhwng yr adnodau rwyt ti’n eu darllen a’r pwynt rwyt ti’n ei wneud.

SUT I FYND ATI:

  • Tynna sylw at y geiriau allweddol. Ar ôl darllen adnod, tynna sylw at y geiriau sy’n berthnasol i’r pwynt rwyt ti’n ei wneud. Gelli di wneud hyn drwy ailadrodd y geiriau hynny, neu drwy osod cwestiwn sy’n gofyn i dy wrandawyr feddwl am y geiriau allweddol.

  • Pwysleisia’r prif bwynt. Os wyt ti wedi cynnig rheswm eglur dros ddarllen adnod, esbonia sut mae geiriau allweddol yr adnod yn cysylltu â’r rheswm hwnnw.

  • Cadwa’r neges yn syml. Paid â mynd ar ôl manylion dibwys sydd ddim yn ategu’r prif bwynt. Ystyria faint mae dy wrandawyr eisoes yn ei wybod am y pwnc ac yna penderfyna faint o ffeithiau sydd eu hangen er mwyn i dy gynulleidfa ddeall y pwynt yn glir.