Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 GWERS 4

Cyflwyno’r Ysgrythurau yn Gywir

Cyflwyno’r Ysgrythurau yn Gywir

Mathew 22:41-45

CRYNODEB: Cyn iti ddarllen ysgrythur, paratoa feddyliau dy wrandawyr.

SUT I FYND ATI:

  • Meddylia am y rheswm dros ddarllen yr ysgrythur. Cyflwyna bob ysgrythur mewn ffordd a fydd yn helpu dy wrandawyr i weld y pwynt rwyt ti eisiau ei amlygu.

  • Cyfeiria at y Beibl fel awdurdod. Wrth siarad â phobl sy’n credu yn Nuw, cyfeiria at y Beibl fel Gair Duw, gan barchu’r Beibl fel ffynhonnell y doethineb uchaf.

  • Enynna ddiddordeb yn yr adnod. Gofynna gwestiwn y mae’r adnod yn ei ateb; gosod broblem y bydd yr adnod yn ei datrys, neu cyfeiria at egwyddor sydd i’w gweld yn yr hanes ysgrythurol.