Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 GWERS 3

Defnyddio Cwestiynau

Defnyddio Cwestiynau

Mathew 16:13-16

CRYNODEB: Gofynna gwestiynau caredig i ennyn a chynnal diddordeb, i resymu â dy wrandawyr, ac i dynnu sylw at bwyntiau pwysig.

SUT I FYND ATI:

  • Enynna a chynnal ddiddordeb. Gofynna gwestiynau rhethregol sy’n procio’r meddwl neu’n ennyn chwilfrydedd.

  • Rhesyma ar y pwnc. Helpa dy wrandawyr i ddilyn rhesymeg y ddadl drwy ofyn cyfres o gwestiynau sy’n arwain at gasgliad rhesymol.

  • Pwysleisia bwyntiau pwysig. Gofynna gwestiwn diddorol i gyflwyno syniad allweddol. Defnyddia gwestiynau i adolygu ar ôl trafod pwynt pwysig neu wrth ddod â’r drafodaeth i ben.