Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 GWERS 18

Gwybodaeth Sydd o Ddefnydd i Dy Wrandawyr

Gwybodaeth Sydd o Ddefnydd i Dy Wrandawyr

1 Corinthiaid 9:19-23

CRYNODEB: Gwna i dy wrandawyr feddwl am y pwnc, fel bod pawb yn teimlo eu bod nhw wedi dysgu rhywbeth gwerthfawr.

SUT I FYND ATI:

  • Ystyria faint mae dy wrandawyr eisoes yn ei wybod. Yn hytrach nag ailadrodd pethau y maen nhw wedi eu clywed o’r blaen, helpa nhw i edrych ar y pwnc o safbwynt newydd.

  • Gwna ymchwil a myfyria ar y deunydd. Os yw’n bosib, ceisia gynnwys ffeithiau diddorol a newydd neu faterion cyfoes i ategu syniadau allweddol. Meddylia’n ddwys am dy ddeunydd ac am y cysylltiad rhwng y deunydd a’r ffeithiau y byddi di’n cyfeirio atyn nhw.

  • Dangosa fod dy neges yn ymarferol. Esbonia sut gall pwyntiau Ysgrythurol helpu dy wrandawyr yn eu bywydau bob dydd. Trafoda sefyllfaoedd, agweddau, a gweithredoedd penodol sy’n berthnasol i dy wrandawyr.