Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 GWERS 15

Siarad Gydag Argyhoeddiad

Siarad Gydag Argyhoeddiad

1 Thesaloniaid 1:5

CRYNODEB: Dangosa dy fod ti’n credu’n gryf bod dy neges yn wir ac yn bwysig.

SUT I FYND ATI:

  • Paratoa’n drylwyr. Astudia’r deunydd nes dy fod ti’n deall beth yw’r prif syniadau a sut mae’r Beibl yn profi eu bod nhw’n wir. Ceisia fynegi prif bwyntiau dy anerchiad mewn ychydig o eiriau syml. Canolbwyntia ar sut bydd y deunydd yn helpu dy wrandawyr. Gweddïa am yr ysbryd glân.

  • Defnyddia eiriau sy’n cyfleu dy argyhoeddiad. Yn hytrach nag ailadrodd union eiriau y deunydd printiedig, defnyddia dy eiriau dy hun. Dewisa eiriau sy’n dangos dy fod ti’n hollol sicr am yr hyn rwyt ti’n ei ddweud.

  • Siarada’n ddiffuant ac o’r galon. Siarada’n ddigon uchel. Cadwa gyswllt llygaid â dy wrandawyr os na fydd hynny’n peri iddyn nhw deimlo’n annifyr.