Rhaglen Cynulliad Cylchdaith 2018-2019—Gydag Arolygwr y Gylchdaith

Defnyddia’r rhaglen er mwyn dilyn y cynulliad cylchdaith. Thema’r cynulliad yw ‘Bydda’n Hyderus!’

Bydda’n Hyderus!

Pam, ar adegau, mae hi’n anodd inni fod yn hyderus, a beth all ein helpu i feithrin y rhinwedd hon?

Gwrandewch am yr Atebion i’r Cwestiynau Hyn

Caiff y cwestiynau hyn eu hateb yn ystod y rhaglen.