Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

10 Ateb i Gwestiynau Pobl Ifanc

Cael hyd i gyngor ymarferol ac awgrymiadau iti lwyddo yn dy fywyd.

CWESTIWN 1

Pwy Ydw I?

Bydd adnabod dy werth, dy gryfderau, dy gyfyngiadau, a’th nodau yn dy helpu di i wneud penderfyniadau doeth dan bwysau.

CWESTIWN 2

Pam Rydw i’n Poeni am y Ffordd Rydw i’n Edrych?

Wyt ti’n teimlo’n siomedig gyda’r hyn sydd yn y drych? Oes unrhyw beth o fewn rheswm y gelli di wneud?

CWESTIWN 3

Sut Galla’ i Siarad â Fy Rhieni?

Gall yr awgrymiadau hyn dy helpu di i gyfathrebu’n well â’th rieni.

CWESTIWN 4

Ydw i’n Barod i Gyfaddef?

Yn hwyr neu’n hwyrach rwyt ti, fel pawb arall, am wneud camgymeriadau. Ond beth a wnei di yn eu cylch?

CWESTIWN 5

Sut Galla’ i Ddelio â Bwlis yn yr Ysgol?

Mae gen ti nerth! Gelli di curo bwli heb ddefnyddio dy ddyrnau.

CWESTIWN 6

Sut Galla’ i Wrthsefyll Pwysau gan Gyfoedion?

Gall fod yn anodd i sefyll dros yr hyn yr wyt ti’n gwybod sy’n iawn.

CWESTIWN 7

Sut Galla’ i Ddelio â’r Pwysau i Gael Rhyw?

Ystyria rai o’r canlyniadau sydd wedi digwydd i bobl ifanc pan na wnaethon nhw osod ffiniau.

CWESTIWN 8

Beth y Dylwn i ei Wybod am Ymosodiad Rhywiol?

Yn aml, pobl ifanc sy’n cael eu targedu. Sut gelli di ddelio â hyn?

CWESTIWN 9

A Ddylwn i Gredu Mewn Esblygiad?

Pa esboniad sy’n gwneud mwy o synnwyr?

CWESTIWN 10

Sut Gall y Beibl Fy Helpu I?

Mae llawer yn dweud bod y Beibl yn llawn chwedlau, ei fod yn hen ffasiwn, neu ei fod yn rhy anodd ei ddeall. Mae hynny’n bell o’r gwirionedd!