Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

9. Ydy Diwedd y Byd yn Agos?

9. Ydy Diwedd y Byd yn Agos?

1 MAE JEHOFA YN DATGELU’R DYFODOL

“Dw i’n dweud o’r dechrau beth fydd yn digwydd ar y diwedd, ac yn dangos ymlaen llaw bethau sydd heb ddigwydd eto.”—Eseia 46:10

Beth rydyn ni’n ei wybod am amser y diwedd?

 • Daniel 7:13, 14

  Daeth Iesu yn Frenin yn y nefoedd ym 1914.

 • Mathew 24:3-14

  Rhagfynegodd Iesu amseroedd enbyd i ddod.

 • Datguddiad 12:7-9, 12

  Yn fuan ar ôl i Iesu ddod yn Frenin, fe hyrddiodd Satan o’r nefoedd i’r ddaear. Mae Satan yn gandryll gan wybod “mai ychydig amser sydd ganddo.”

2 RYDYN NI’N BYW YN YSTOD AMSER Y DIWEDD

‘A fydd unrhyw rybudd bod diwedd y byd wedi cyrraedd?’—Mathew 24:3

A welsoch chi gyflawniad proffwydoliaethau?

3 GWNEWCH EICH GORAU I BLESIO JEHOFA

“Bydd yr Arglwydd yn dod yn ôl yn gwbl annisgwyl, fel mae lleidr yn dod yn y nos.”—1 Thesaloniaid 5:2

Gan fod y diwedd mor agos, beth sy’n rhaid i chi ei wneud?

 • Ioan 17:3

  Cymerwch eich astudiaeth Feiblaidd o ddifrif.

 • Hebreaid 10:24, 25

  Dysgwch fwy trwy fynychu cyfarfodydd Tystion Jehofa.

 • Iago 4:8

  Byddwch yn fodlon gwneud newidiadau yn eich bywyd sydd am adael i chi agosáu at Dduw.

 • Luc 21:34-36

  Osgowch bethau sy’n denu eich sylw a chanolbwyntiwch ar addoli Jehofa.