Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Crynodebau o Beth Gallwn Ni ei Ddysgu o’r Beibl?

7. Bydd yr Atgyfodiad yn Digwydd!

7. Bydd yr Atgyfodiad yn Digwydd!

1 BYDD JEHOFA YN CAEL GWARED AR FARWOLAETH

“A’r gelyn olaf i gael ei ddinistrio fydd marwolaeth.”—1 Corinthiaid 15:26

Sut mae’r Beibl yn ein cysuro pan fo rhywun yn marw?

 • 2 Corinthiaid 1:3, 4

  Pan fo aelod o’n teulu neu ffrind agos yn marw, efallai ein bod ni’n teimlo’n isel. Ond mae’r Beibl yn rhoi cysur i ni.

 • Eseia 25:8; 26:19

  Mae gan Jehofa y pŵer i gael gwared ar farwolaeth am byth. Fe fydd hyd yn oed yn dod â’r rhai sydd eisoes wedi marw yn ôl yn fyw.

2 GALLWN GAEL FFYDD YN YR ATGYFODIAD

“Cod ar dy draed, ferch fach!”—Marc 5:41

Pam mae’n bosibl inni gael ffydd yn yr atgyfodiad?

 • Ioan 11:1-44

  Fe wnaeth Iesu atgyfodi Lasarus.

 • Marc 5:22-24, 35-42

  Fe wnaeth Iesu atgyfodi merch fach.

 • Ioan 11:41, 42

  Fe wnaeth Iesu atgyfodi’r meirw gan ddefnyddio nerth Jehofa.

 • Ioan 12:9-11

  Gwelodd llawer o bobl Iesu’n atgyfodi’r meirw. Roedd hyd yn oed gelynion Iesu yn ymwybodol o’i allu i atgyfodi.

3 BYDD JEHOFA YN DOD Â BILIYNAU YN ÔL YN FYW

“Byddet ti’n galw, a byddwn innau’n dod; byddet yn hiraethu am waith dy ddwylo.”—Job 14:13-15

Pwy fydd yn cael eu hatgyfodi?

 • Ioan 5:28, 29

  Bydd pawb sydd yng nghof Jehofa yn dod yn ôl yn fyw.

 • Actau 24:15

  Bydd y cyfiawn ar anghyfiawn yn cael eu hatgyfodi.

 • Eseia 40:26

  Gall Jehofa gofio enw pob seren, felly hawdd iddo yw cofio pob peth am y rhai y bydd yn eu hatgyfodi.

4 MAE RHAI YN CAEL EU HATGYFODI I’R NEFOEDD

“Dw i’n mynd yno i baratoi lle ar eich cyfer chi.”—Ioan 14:2

Pwy fydd yn cael eu hatgyfodi i’r nefoedd?

 • 1 Pedr 3:18

  Iesu oedd yr un cyntaf i gael ei atgyfodi i’r nefoedd.

 • Luc 12:32

  Dywedodd Iesu mai dim ond nifer bach o’i ddisgyblion fyddai’n cael eu hatgyfodi i’r nefoedd.

 • Datguddiad 14:1

  Mae Jehofa wedi dewis cyfanswm o 144,000 i fyw yn y nefoedd.