Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

6. Ble Rydyn Ni’n Mynd ar ôl Inni Farw?

6. Ble Rydyn Ni’n Mynd ar ôl Inni Farw?

1 MAE BYWYD RHYWUN YN DOD I BEN AR ÔL MARW

“Dydy’r meirw’n gwybod dim byd!”—Pregethwr 9:5

Beth sy’n digwydd inni ar ôl inni farw?

2 NID PWRPAS JEHOFA OEDD I BOBL FARW

“Ond paid bwyta ffrwyth y goeden sy’n rhoi gwybodaeth am bopeth—da a drwg. Pan wnei di hynny byddi’n siŵr o farw.”—Genesis 2:17

Pam rydyn ni’n marw?

 • Genesis 3:1-6

  Dywedodd Satan gelwydd pan soniodd wrth Efa am beth fyddai’n digwydd petai hi’n anufudd i orchymyn Duw. Pan oedd Adda ac Efa yn anufudd dyma nhw’n pechu, ac yn y pen draw buon nhw farw.

 • Genesis 3:19

  Ar ôl i Adda farw, nid oedd yn bodoli mwyach.

 • Rhufeiniaid 5:12

  Mae pechod yn debyg i glefyd ofnadwy rydyn ni wedi ei etifeddu gan ein rhieni. Rydyn ni i gyd wedi cael ein geni’n bechaduriaid, a dyna pam rydyn ni’n marw.

 • 1 Corinthiaid 15:26

  Gelwir marwolaeth yn elyn yn y Beibl.

3 MAE GWYBOD Y GWIR AM FARWOLAETH YN EIN RHYDDHAU

“Ar ôl i rywun farw, fydd e’n cael byw eto? . . . Byddwn i’n disgwyl i rywun ddod i’m rhyddhau.”—Job 14:14

Sut mae gwybod y gwir am farwolaeth yn ein rhyddhau o syniadau anghywir?

 • 1 Ioan 4:8

  Mae’r ddysgeidiaeth am uffern yn dwyn gwarth ar Jehofa. Ni fyddai byth yn caniatáu i bobl ddioddef yn y fath modd.

 • Datguddiad 4:11

  Mae llawer o bobl yn ofni’r meirw, ac felly’n eu haddoli yn lle Jehofa. Jehofa yw’r gwir Dduw, ac ef yn unig y dylwn ni ei addoli.