Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Crynodebau o Beth Gallwn Ni ei Ddysgu o’r Beibl?

5. Y Pridwerth—Rhodd Werthfawr gan Dduw

5. Y Pridwerth—Rhodd Werthfawr gan Dduw

1 MAE ANGEN ARNOM Y PRIDWERTH

“Des i fel gwas i aberthu fy mywyd er mwyn talu’r pris i ryddhau llawer o bobl.”—Mathew 20:28

Pam rydyn ni angen y pridwerth?

 • Genesis 3:17-19

  Pan oedd Adda yn anufudd i Dduw, fe gollodd ei berthynas agos â Jehofa, ei fywyd perffaith, a’r baradwys.

 • Rhufeiniaid 5:12

  Oherwydd pechod Adda, rydyn ni’n pechu ac yn marw.

 • Effesiaid 1:7

  Y pridwerth yw ffordd Jehofa o ryddhau’r ddynolryw o bechod a marwolaeth.

2 DARPARODD JEHOFA Y PRIDWERTH

“Anfonodd [Duw] ei unig Fab i’r byd, er mwyn i ni gael bywyd trwyddo.”—1 Ioan 4:9

Sut darparodd Jehofa y pridwerth?

 • Salm 49:7, 8

  Nid yw’n bosibl i’r un ohonyn ni byth dalu pris y pridwerth ar gyfer y bywyd perffaith a gollodd Adda.

 • Luc 1:35

  Anfonodd Jehofa ei fab annwyl i’r ddaear er mwyn iddo gael ei eni yn berffaith.

 • Rhufeiniaid 3:23, 24; Hebreaid 9:24

  Ar ôl i Iesu gael ei atgyfodi, dychwelodd i’r nefoedd a rhoi ei fywyd fel dyn perffaith yn ôl i Jehofa.

3 LLES Y PRIDWERTH

“Bydd yn sychu pob deigryn o’u llygaid nhw. Fydd dim marwolaeth o hyn ymlaen.”—Datguddiad 21:4

Sut mae’r pridwerth o fudd i ni?

4 RHAID DERBYN Y PRIDWERTH

‘Mae Duw wedi rhoi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy’n credu ynddo gael bywyd tragwyddol.’—Ioan 3:16

Sut gallwn ni ddangos ein bod ni’n ddiolchgar am rodd y pridwerth?

 • Ioan 17:3

  Dewch i adnabod Jehofa a Iesu a’u hefelychu nhw.

 • Luc 22:19

  Mynychwch goffadwriaeth marwolaeth Iesu bob blwyddyn.

 • Ioan 3:36; Iago 2:26

  Rhaid gwneud mwy na chredu yn Iesu yn unig. Rhaid rhoi beth ddysgodd Iesu ar waith.