Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

3. Beth Yw Pwrpas Duw ar Gyfer Pobl?

3. Beth Yw Pwrpas Duw ar Gyfer Pobl?

1 PWRPAS DUW AR EIN CYFER

“Y mae’r cyfiawn yn etifeddu’r tir, ac yn cartrefu ynddo am byth.”—Salm 37:29

Beth yw pwrpas Duw ar gyfer y ddynoliaeth?

 • Genesis 1:28

  Roedd Duw eisiau i deuluoedd droi’r holl ddaear yn baradwys ac i ofalu am yr anifeiliaid.

 • Eseia 46:9-11; 55:11

  Bydd Duw yn cyflawni ei bwrpas, ni all neb ei atal.

2 PAM MAE BYWYD MOR ANODD?

“Mae’r byd o’n cwmpas ni yn cael ei reoli gan yr un drwg.”—1 Ioan 5:19

Pwy sy’n rheoli’r byd?

3 BYDD TEYRNAS DDUW YN DATRYS Y BROBLEM

“Deled dy deyrnas; gwneler dy ewyllys, ar y ddaear.”—Mathew 6:10, Beibl Cymraeg Diwygiedig

Beth bydd Jehofa yn ei wneud?

 • Daniel 2:44

  Bydd Llywodraeth Duw yn disodli holl lywodraethau’r byd.

 • Datguddiad 16:14-16

  Yn ystod Armagedon bydd Duw yn dinistrio’r byd drwg hwn.

 • Eseia 9:6, 7

  Mae Jehofa wedi penodi Iesu yn Frenin dros ei lywodraeth nefol. Bydd Iesu yn rheoli dros y ddaear.

4 BYDD TEYRNAS DDUW YN GWNEUD Y DDAEAR YN BARADWYS

“Mae dy law di yn agored; rwyt ti mor hael!”—Salm 145:16

Beth bydd Teyrnas Dduw yn ei wneud ar ein cyfer?