Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Crynodebau o Beth Gallwn Ni ei Ddysgu o’r Beibl?

3. Beth Yw Pwrpas Duw ar Gyfer Pobl?

3. Beth Yw Pwrpas Duw ar Gyfer Pobl?

1 PWRPAS DUW AR EIN CYFER

“Y mae’r cyfiawn yn etifeddu’r tir, ac yn cartrefu ynddo am byth.”—Salm 37:29

Beth yw pwrpas Duw ar gyfer y ddynoliaeth?

 • Genesis 1:28

  Roedd Duw eisiau i deuluoedd droi’r holl ddaear yn baradwys ac i ofalu am yr anifeiliaid.

 • Eseia 46:9-11; 55:11

  Bydd Duw yn cyflawni ei bwrpas, ni all neb ei atal.

2 PAM MAE BYWYD MOR ANODD?

“Mae’r byd o’n cwmpas ni yn cael ei reoli gan yr un drwg.”—1 Ioan 5:19

Pwy sy’n rheoli’r byd?

 • Ioan 12:31

  Yn ôl Iesu, Satan yw tywysog y byd.

 • Iago 1:13-15

  Roedd Satan yn awyddus i gael beth nad oedd yn perthyn iddo.

 • Genesis 2:17; 3:1-6

  Camarweiniodd Satan Efa, roedd Adda ac Efa yn anufudd i Dduw, ac yn hwyrach bu farw Adda ac Efa.

 • Rhufeiniaid 3:23; 5:12

  Rydyn ni’n marw oherwydd pechod Adda.

 • 2 Corinthiaid 4:3, 4

  Mae Satan yn twyllo pobl.

3 BYDD TEYRNAS DDUW YN DATRYS Y BROBLEM

“Deled dy deyrnas; gwneler dy ewyllys, ar y ddaear.”—Mathew 6:10, Beibl Cymraeg Diwygiedig

Beth bydd Jehofa yn ei wneud?

 • Daniel 2:44

  Bydd Llywodraeth Duw yn disodli holl lywodraethau’r byd.

 • Datguddiad 16:14-16

  Yn ystod Armagedon bydd Duw yn dinistrio’r byd drwg hwn.

 • Eseia 9:6, 7

  Mae Jehofa wedi penodi Iesu yn Frenin dros ei lywodraeth nefol. Bydd Iesu yn rheoli dros y ddaear.

4 BYDD TEYRNAS DDUW YN GWNEUD Y DDAEAR YN BARADWYS

“Mae dy law di yn agored; rwyt ti mor hael!”—Salm 145:16

Beth bydd Teyrnas Dduw yn ei wneud ar ein cyfer?

 • Salm 46:9

  Bydd rhyfel a throsedd yn dod i ben.

 • Eseia 32:18; 65:21-24

  Yn y byd newydd, bydd tai a gerddi hardd gennym a byddwn yn byw mewn heddwch.

 • Salm 72:16

  Bydd digonedd o fwyd.

 • Eseia 11:6-9

  Bydd heddwch rhwng pobl ac anifeiliaid.

 • Eseia 33:24; Actau 24:15

  Fydd neb yn sâl, a bydd y meirw’n byw unwaith eto.