Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Crynodebau o Beth Gallwn Ni ei Ddysgu o’r Beibl?

17. Y Fraint o Weddïo

17. Y Fraint o Weddïo

1 MAE JEHOFA YN DYMUNO GWRANDO AR EIN GWEDDÏAU

“Mae’r ARGLWYDD yn agos at y rhai sy’n galw arno; at bawb sy’n ddidwyll pan maen nhw’n galw arno.”—Salm 145:18

Beth sy’n rhaid i ni ei wneud i Jehofa wrando ar ein gweddïau?

 • Hebreaid 11:6

  Mae’n rhaid i ni gael ffydd.

 • Salm 138:6

  Rhaid bod yn barchus ac yn ostyngedig.

 • Iago 2:26

  Dylai ein hymddygiad gyd-fynd â’n gweddïau.

 • Mathew 6:7, 8

  Wrth weddïo, rhaid i ni fod yn onest, ac ni ddylem ailadrodd yr un geiriau drosodd a throsodd.

 • Eseia 1:15

  Dylem fyw yn ôl ewyllys Duw.

2 CWESTIYNAU CYFFREDIN AM WEDDÏO

3 AM BETH GALLWN NI WEDDÏO?

“Mae e’n gwrando arnon ni os byddwn ni’n gofyn am unrhyw beth sy’n gyson â’i fwriad.”—1 Ioan 5:14

Beth yw rhai o’r pethau y gallwn weddïo amdanyn nhw?

4 MAE JEHOFA YN ATEB EIN GWEDDÏAU

“Ti sy’n gwrando gweddïau, boed i bob person byw ddod atat ti!”—Salm 65:2

Sut mae Jehofa yn ateb ein gweddïau?