Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Crynodebau o Beth Gallwn Ni ei Ddysgu o’r Beibl?

14. Gall Eich Teulu Fod yn Hapus

14. Gall Eich Teulu Fod yn Hapus

1 CREODD DUW’R TEULU

“Oherwydd hyn yr wyf yn plygu fy ngliniau gerbron y Tad, yr hwn y mae pob teulu yn y nefoedd ac ar y ddaear yn cymryd ei enw oddi wrtho.”—Effesiaid 3:14, 15, BCND

Sut gall eich teulu fod yn hapus?

 • Genesis 1:26-28

  Creodd Jehofa y teulu cyntaf.

 • Effesiaid 5:1, 2

  Cyfrinach cael bywyd teuluol hapus yw efelychu Jehofa a Iesu.

2 SUT I FOD YN ŴR NEU’N WRAIG DDA

“Dyna ddylai pob un ohonoch chi ei wneud—caru ei wraig . . . fel bod y wraig wedyn yn parchu ei gŵr.”—Effesiaid 5:33

Sut dylai gŵr a gwraig drin ei gilydd?

 • Effesiaid 5:22-29

  Mae’r gŵr yn gyfrifol am y teulu. Rhaid iddo garu ei wraig, ac yna mae’n rhaid iddi hi gefnogi ei benderfyniadau.

 • Colosiaid 3:19; 1 Pedr 3:4

  Mae’n bwysig eu bod nhw’n garedig wrth ei gilydd.

 • 1 Pedr 3:1, 2, 7

  Mae’n rhaid i ŵr a gwraig barchu ei gilydd.

 • 1 Timotheus 5:8; Titus 2:4, 5

  Rhaid i’r gŵr ddarparu ar gyfer ei deulu. Rhaid i’r wraig ofalu am y cartref.

3 SUT I FOD YN RHIANT DA

“Chi’r tadau, peidiwch trin eich plant mewn ffordd sy’n eu gwylltio nhw. Dylech eu magu a’u dysgu nhw i wneud beth mae’r Arglwydd yn ei ddweud.”—Effesiaid 6:4

Pa gyfrifoldebau sydd gan rieni?

 • Deuteronomium 6:4-9; Diarhebion 22:6

  Rhaid rhoi amser i ddysgu eich plant am Jehofa. Ceisiwch eu helpu o’u plentyndod i ddod yn ffrind i Jehofa.

 • 1 Pedr 5:8

  Dangoswch i’ch plant sut y gallan nhw osgoi cael eu cam-drin yn rhywiol ac osgoi peryglon eraill.

 • Jeremeia 30:11; Hebreaid 12:9-11

  Mae’n bwysig i chi ddisgyblu eich plant, ond byth mewn ffordd greulon neu frwnt.

4 YR HYN MAE JEHOFA YN EI DDISGWYL GAN BLANT

“Dylech chi’r plant . . . fod yn ufudd i’ch rhieni.”—Effesiaid 6:1

Blant, pam y dylech chi fod yn ufudd i’ch rhieni?

 • Diarhebion 23:22-25; Colosiaid 3:20

  Bydd eich ufudd-dod i Jehofa yn gwneud eich rhieni yn hapus.

 • 1 Corinthiaid 15:33

  Rhaid i chi ddod o hyd i ffrindiau sy’n caru Jehofa. Yna fe fydd yn haws i chi wneud beth sy’n iawn.