Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

13. Parchu Rhodd Bywyd

13. Parchu Rhodd Bywyd

1 PARCHU RHODD BYWYD

“Ti ydy’r ffynnon sy’n rhoi bywyd.”—Salm 36:9

Sut rydyn ni’n dangos parch tuag at fywyd?

2 BYWYD A GWAED

“Mae bywyd pob creadur byw yn y gwaed.”—Lefiticus 17:14

Beth yw barn Duw ar fywyd a gwaed?

3 DEFNYDD O WAED MAE JEHOFA YN EI GYMERADWYO

“Mae gwaed Iesu . . . yn ein glanhau ni o bob pechod.”—1 Ioan 1:7

O ganlyniad i aberth Iesu, beth sy’n bosibl i ni?

  • Lefiticus 17:11

    Yn amser y Beibl, pan bechodd yr Israeliaid, roedden nhw’n gallu gofyn i Jehofa am faddeuant trwy aberthu anifail a gofyn i’r offeiriad dywallt ychydig o’r gwaed ar yr allor.

  • Mathew 20:28; Hebreaid 9:11-14

    Er mwyn i ni gael maddeuant o’n pechodau, daeth Iesu i’r ddaear, a rhoddodd ei fywyd neu ei waed, yn aberth yn lle gorfod aberthu anifeiliaid.

  • Ioan 3:16

    Roedd bywyd Iesu mor werthfawr, ar ôl i Jehofa ei atgyfodi i’r nefoedd fe roddodd y cyfle i bobl sy’n ymarfer ffydd yn Iesu gael byw am byth.