Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

11. Pam Mae Cymaint o Ddioddefaint?

11. Pam Mae Cymaint o Ddioddefaint?

1 NID YW JEHOFA YN ACHOSI DIODDEFAINT

“Fyddai Duw byth yn gwneud drwg; a’r Un sy’n rheoli popeth yn gwneud dim o’i le!”—Job 34:10

Pam mae cymaint o ddioddefaint yn y byd?

 • 1 Ioan 5:19

  Satan y Diafol yw rheolwr y byd.

 • Pregethwr 8:9

  Mae pobl yn gallu achosi i eraill ddioddef.

 • Pregethwr 9:11

  Ar adegau, mae pobl yn dioddef am eu bod yn y lle anghywir ar yr adeg anghywir.

 • 1 Pedr 5:7

  Mae Jehofa yn caru pobl o waelod ei galon. Y mae’n casáu eu gweld nhw’n dioddef.

2 HERIODD SATAN ALLU JEHOFA I LYWODRAETHU

“Mae Duw yn gwybod y byddwch chi’n gweld popeth yn glir . . . Byddwch chi’n gwybod am bopeth—da a drwg—fel Duw ei hun.”—Genesis 3:5

Pam na wnaeth Jehofa anwybyddu her Satan?

 • Genesis 3:2-5

  Cyhuddodd Satan Jehofa o fod yn llywodraethwr gwael. Roedd Satan eisiau i bobl gredu bod yr hawl ganddyn nhw i ddewis rhwng da a drwg.

 • Job 38:7

  Fe wnaeth Satan herio Jehofa o flaen miliynau o angylion.

3 METHODD HER SATAN

“Dw i’n gwybod na all pobl reoli eu bywydau. Dŷn nhw ddim yn gallu trefnu beth sy’n mynd i ddigwydd.”—Jeremeia 10:23

Pam mae pobl wedi dioddef gymaint?

 • Eseia 55:9

  Mae pobl wedi cael nifer fawr o wahanol lywodraethau, ond nid yw’r llywodraethau hyn yn gallu rheoli’r ddaear yn llwyddiannus heb Dduw.

 • 2 Pedr 3:9, 10

  Mae Jehofa yn amyneddgar ac mae wedi caniatáu i amser fynd heibio er mwyn i ni ddod i’w adnabod a’i ddewis fel ein Rheolwr.

 • 1 Ioan 3:8

  Bydd Jehofa yn defnyddio Iesu i ddadwneud yr holl ddrwg mae Satan wedi ei wneud.

4 DEFNYDDIWCH EICH EWYLLYS RHYDD I WASANAETHU JEHOFA

“Bydd ddoeth, fy mab, . . . er mwyn i mi fedru ateb y rhai sy’n gwneud sbort ar fy mhen.”—Diarhebion 27:11

Pam nad ydy Jehofa yn ein gorfodi i’w wasanaethu?

 • Diarhebion 30:24

  Mae anifeiliaid yn gweithredu oherwydd greddf, ond mae Jehofa wedi rhoi ewyllys rhydd i ni. Rydyn ni’n gallu penderfynu os byddwn ni’n wasanaethu â’i peidio.

 • Mathew 22:37, 38

  Mae Jehofa eisiau i ni ei addoli oherwydd ein bod ni yn ei garu.