Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Crynodebau o Beth Gallwn Ni ei Ddysgu o’r Beibl?

10. Y Gwir am yr Angylion

10. Y Gwir am yr Angylion

1 MAE’R ANGYLION YN RHAN O DEULU DUW

“Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei angylion!—chi rai cryfion.”—Salm 103:20

Beth rydyn ni’n ei wybod am yr angylion?

 • Job 38:4-7

  Creodd Jehofa yr angylion cyn iddo greu’r ddaear.

 • Datguddiad 5:11

  Mae yna filiynau o angylion.

 • 1 Pedr 1:11, 12

  Mae’r angylion wastad wedi cymryd diddordeb ym mhwrpas Jehofa ar gyfer y ddaear.

 • Luc 15:10

  Mae’r angylion yn ymddiddori yn y rhai sy’n addoli Duw.

2 MAE’R ANGYLION YN HELPU GWEISION DUW

“Mae angel yr ARGLWYDD fel byddin yn amddiffyn y rhai sy’n ei ddilyn yn ffyddlon, ac mae’n eu hachub nhw.”—Salm 34:7

Sut rydyn ni’n gwybod bod yr angylion yn gallu helpu pobl?

3 MAE ANGYLION DRWG YN CEISIO EIN NIWEIDIO

“Dŷn ni ddim am i Satan fanteisio ar y sefyllfa!”—2 Corinthiaid 2:11

Pwy yw’r cythreuliaid, a pham maen nhw mor ddrwg?

 • Datguddiad 12:9

  Gwrthryfelodd angel yn erbyn Duw. Ei enw yw Satan.

 • Genesis 6:2

  Yn nyddiau Noa, gwrthryfelodd rhai o’r angylion a dod i’r ddaear.

 • Mathew 9:34

  Ymunodd yr angylion hynny â gwrthryfel Satan yn erbyn Duw a throi’n gythreuliaid.

 • Deuteronomium 18:10, 11

  Mae’r cythreuliaid yn gwneud popeth i geisio twyllo a niweidio pobl.

4 Y MAE’N BOSIBL I CHI WRTHSEFYLL SATAN A’I GYTHREULIAID

“Gwrthwynebwch y diafol, a bydd yn ffoi oddi wrthoch chi.”—Iago 4:7

Sut gallwch chi gael help Jehofa i wrthwynebu Satan a’i gythreuliaid?

 • Actau 19:19

  Rhaid cael gwared ar unrhyw beth sy’n gysylltiedig â dewiniaeth, â’r cythreuliaid, neu ag unrhyw beth sy’n gwneud i’r byd goruwchnaturiol ymddangos yn ddiniwed.

 • Effesiaid 6:16, 18

  Cryfhewch eich ffydd drwy astudio’r Beibl, a gweddïo ar Dduw i’ch gwarchod.

 • Diarhebion 18:10

  Defnyddiwch enw Jehofa.