Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Crynodebau o Beth Gallwn Ni ei Ddysgu o’r Beibl?

Rhestr o ysgrythurau sy’n ateb cwestiynau pwysig.

1. Pwy Yw Duw?

Mae’r Beibl yn datgelu pwy yw Duw, a’i deimladau tuag aton ni.

2. Y Beibl—Llyfr Oddi Wrth Dduw

Beth sydd yn unigryw am y llyfr hwn?

3. Beth Yw Pwrpas Duw ar Gyfer Pobl?

Mae’r Beibl yn esbonio pam mae bywyd yn anodd a sut bydd Duw yn datrys y broblem.

4. Pwy Yw Iesu Grist?

Nid cymeriad hanesyddol yn unig yw Iesu.

5. Y Pridwerth—Rhodd Werthfawr gan Dduw

Mae rhodd caredig Duw yn cynnig bendithion tragwyddol.

6. Ble Rydyn Ni’n Mynd ar ôl Inni Farw?

Mae dysgeidiaeth y Beibl am farwolaeth yn ein rhyddhau ni o syniadau anghywir am Dduw.

7. Bydd yr Atgyfodiad yn Digwydd!

Ai marwolaeth yw diwedd pob peth?

8. Beth Yw Teyrnas Dduw?

Mae miliynau wedi gweddïo i Deyrnas Dduw ddod. Ond beth ydyw?

9. Ydy Diwedd y Byd yn Agos?

Mae proffwydoliaethau’r Beibl yn cael eu cyflawni heddiw!

10. Y Gwir am yr Angylion

Mae rhai angylion eisiau ein helpu, rhai eraill eisiau ein niweidio.

11. Pam Mae Cymaint o Ddioddefaint?

Pam mae Duw yn caniatáu i ddioddefaint barhau?

12. Sut Gallwch Chi Fod yn Ffrind i Dduw?

Mae Duw yn estyn croeso cynnes i ni.

13. Parchu Rhodd Bywyd

Mae ein barn ni ar fywyd a gwaed yn bwysig i Dduw.

14. Gall Eich Teulu Fod yn Hapus

Mae pob aelod o’r teulu yn chwarae rhan bwysig.

15. Y Ffordd Orau i Addoli Duw

Ydy pob crefydd yn arwain at y gwir Dduw?

16. Dewiswch Addoli Duw

Mae ein penderfyniadau yn cael effaith ar ein perthynas â Duw.

17. Y Fraint o Weddïo

Mae’r Beibl yn dysgu pwysigrwydd gweddi a sut i weddïo ar Dduw.

19. Glynwch Wrth Jehofa

Mae Duw yn ein helpu ni i aros yn ffyddlon iddo.