Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu?

Ai Bwriad Duw Oedd Hyn?

Ai Bwriad Duw Oedd Hyn?

DARLLENWCH unrhyw bapur newydd. Gwyliwch y teledu, neu gwrandewch ar y radio. Mae’r cyfryngau’n llawn hanesion am drosedd, rhyfel a therfysgaeth! Meddyliwch am eich problemau eich hun. Efallai bod salwch neu brofedigaeth yn achosi poen enbyd i chi. Efallai eich bod chi’n teimlo fel y dyn da Job, a ddywedodd ei fod “yn llwythog gan flinder.”—⁠Job 10:15.

Gofynnwch i chi’ch hun:

  • Ydy’r hyn sy’n digwydd imi ac i bawb arall yn rhan o fwriad Duw?

  • Lle caf help i ymdopi â’m problemau?

  • Oes unrhyw obaith y byddwn ni’n gweld heddwch ar y ddaear ryw ddydd?

Mae’r Beibl yn rhoi atebion argyhoeddiadol i’r cwestiynau hyn.

 MAE’R BEIBL YN DYSGU Y BYDD DUW YN GWNEUD Y PETHAU HYN AR Y DDAEAR.

“Fe sych bob deigryn o’u llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar na llefain na phoen.”—⁠Datguddiad 21:4

“Fe lama’r cloff fel hydd.”—⁠Eseia 35:6

“Fe agorir llygaid y deillion.”—⁠Eseia 35:5

 “Mae amser yn dod pan fydd pawb sydd yn eu beddau . . . yn dod allan.”—⁠Ioan 5:28, 29

“Ni ddywed neb o’r preswylwyr, ‘Rwy’n glaf.’”—⁠Eseia 33:24

“Bydded digonedd o ŷd yn y wlad.”—⁠Salm 72:16

 ELWA AR YR HYN MAE’R BEIBL YN EI DDYSGU

Peidiwch â bod yn rhy gyflym i ddiystyru’r hyn rydych chi wedi ei ddarllen ar y tudalennau blaenorol fel petai’n freuddwyd. Mae Duw wedi addo y bydd yn gwneud i’r pethau hyn ddigwydd, ac mae’r Beibl yn esbonio sut y bydd yn gwneud hynny.

Ond mae’r Beibl yn gwneud mwy na hynny. Mae’n rhoi’r allwedd i chi fwynhau bywyd gwirioneddol ystyrlon hyd yn oed nawr. Meddyliwch am ennyd am eich pryderon a’ch problemau. Efallai eich bod chi’n wynebu problemau ariannol, problemau teuluol, salwch neu brofedigaeth. Gall y Beibl eich helpu chi heddiw i ymdopi â phroblemau, ac fe all liniaru ar eich pryderon drwy ateb cwestiynau fel hyn:

  • Pam rydyn ni’n dioddef?

  • Sut gallwn ni ymdopi â phryderon bywyd?

  • Sut gallwn ni wneud ein bywyd teuluol yn hapusach?

  • Beth sy’n digwydd inni ar ôl inni farw?

  • A fyddwn ni’n gweld ein hanwyliaid marw eto?

  • Sut gallwn ni fod yn sicr y bydd Duw yn cadw at ei air ynglŷn â’r dyfodol?

 Mae’r ffaith eich bod chi’n darllen y llyfr hwn yn dangos bod gennych ddiddordeb yn yr hyn mae’r Beibl yn ei ddysgu. Bydd y llyfr hwn yn eich helpu. Sylwch fod y cwestiynau yn cyfateb i’r paragraffau. Mae miliynau wedi mwynhau defnyddio’r dull cwestiwn ac ateb wrth drafod y Beibl gyda Thystion Jehofa. Rydyn ni’n gobeithio y cewch chi’r un pleser. Boed i Dduw eich bendithio wrth i chi fwynhau’r profiad cyffrous o ddarganfod beth mae’r Beibl yn ei wir ddysgu!