Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu?

 ATODIAD

1914—Blwyddyn Arwyddocaol ym Mhroffwydoliaethau’r Beibl

1914—Blwyddyn Arwyddocaol ym Mhroffwydoliaethau’r Beibl

AM DDEGAWDAU cyn 1914, roedd myfyrwyr y Beibl wedi cyhoeddi y byddai pethau arwyddocaol yn digwydd yn y flwyddyn honno. Beth oedd y digwyddiadau hyn, a pha dystiolaeth sy’n dangos bod 1914 yn flwyddyn mor bwysig?

Fel y cofnodwyd yn Luc 21:24, dywedodd Iesu: “Caiff Jerwsalem ei mathru dan draed y Cenhedloedd nes cyflawni eu hamserau hwy.” Prifddinas y genedl Iddewig oedd Jerwsalem,  canolfan llywodraeth i frenhinoedd tŷ Dafydd. (Salm 48:1, 2) Ond, roedd y brenhinoedd hyn yn wahanol i bob arweinydd cenedlaethol arall. Roedden nhw’n eistedd “ar orsedd yr ARGLWYDD,” yn cynrychioli Jehofa Dduw ei hun. (1 Cronicl 29:23) Symbol oedd Jerwsalem, felly, o lywodraeth Jehofa.

Ond, pryd cafodd reolaeth Duw ei “mathru dan draed y Cenhedloedd” am y tro cyntaf, ac ym mha ffordd? Digwyddodd hyn yn 607 COG pan gafodd Jerwsalem ei gorchfygu gan y Babiloniaid. Daeth ‘gorsedd Jehofa’ yn wag pan gafodd llinach frenhinol Dafydd ei thorri. (2 Brenhinoedd 25:1-26) A fyddai’r “mathru” hwn yn para am byth? Na fyddai, oherwydd bod proffwydoliaeth Eseciel yn dweud am frenin olaf Jerwsalem, Sedeceia: “Diosg y benwisg a thyn y goron . . . nes i’r hwn a’i piau trwy deg ddod, ac imi ei rhoi iddo ef.” (Eseciel 21:26, 27) Yr hwn “a’i piau trwy deg,” neu’r hwn sydd â’r hawl gyfreithiol i goron Dafydd, yw Iesu Grist. (Luc 1:32, 33) Felly, byddai’r “mathru” yn gorffen ar ôl i Iesu ddod yn Frenin.

 Pryd byddai Iesu yn cael ei goroni’n Frenin? Dangosodd Iesu y byddai’r Cenhedloedd yn rheoli am gyfnod penodol o amser. I wybod pa mor hir y byddai’r cyfnod hwnnw yn para, mae’r hanes yn Daniel pennod 4 yn allweddol. Sôn y mae’r hanes am freuddwyd proffwydol y Brenin Nebuchadnesar o Fabilon. Gwelodd goeden uchel iawn wedi ei thorri i lawr. Doedd y boncyff ddim yn gallu tyfu oherwydd ei fod wedi ei rwymo â chadwyn o haearn a phres. Dyma angel yn datgan: “Bydd hyn dros saith cyfnod,” neu saith amser.—⁠Daniel 4:10-16.

Yn y Beibl, mae coed yn cael eu defnyddio weithiau i gynrychioli llywodraethau. (Eseciel 17:22-24; 31:2-5) Felly, roedd torri’r goeden symbolaidd honno i lawr yn cynrychioli’r ffordd y byddai llywodraeth Duw—y llinach o frenhinoedd yn Jerwsalem—yn cael ei thorri lawr. Sut bynnag, roedd y weledigaeth yn datgan mai cyfnod dros dro fyddai ‘mathru Jerwsalem’—cyfnod o ‘saith amser.’ Pa mor hir yw’r cyfnod hwnnw?

Mae Datguddiad 12:6, 14 yn dangos bod tri amser a hanner yn golygu ‘deuddeg cant a thrigain o ddyddiau,’ sef 1,260 o ddyddiau. Byddai ‘saith amser,’ felly, yn para ddwy waith yn hirach na hynny, neu 2,520 o ddyddiau. Ond, wnaeth y Cenhedloedd ddim stopio “mathru” llywodraeth Duw ar ôl 2,520 o ddyddiau yn unig wedi cwymp Jerwsalem. Yn amlwg, felly, mae’r broffwydoliaeth hon yn cyfeirio at gyfnod o amser sy’n llawer iawn hirach. Ar sail yr hyn mae Numeri 14:34 ac Eseciel 4:6 yn ei ddweud, sef “diwrnod am bob blwyddyn,” fe fyddai saith amser yn para 2,520 o flynyddoedd.

Dechreuodd y 2,520 mlynedd ym mis Hydref 607 COG pan syrthiodd Jerwsalem i’r Babiloniaid a phan gafodd y brenin yn llinach Dafydd ei ddiorseddu. Gorffennodd y cyfnod hwnnw ym mis Hydref 1914. Yr adeg honno, daeth “amser y cenhedloedd” i ben, ac fe gafodd Iesu Grist ei orseddu yn Frenin Duw yn y nef. *—⁠Salm 2:1-6; Daniel 7:13, 14.

 Yn union fel y rhagfynegodd Iesu, mae ei “bresenoldeb” fel Brenin yn y nef wedi ei amlygu gan ddigwyddiadau byd eang dramatig—rhyfel, newyn, daeargrynfeydd, a heintiau. (Mathew 24:3-8; Luc 21:11) Mae digwyddiadau o’r fath yn dystiolaeth bwerus o’r ffaith mai 1914 oedd y flwyddyn a welodd enedigaeth Teyrnas Dduw yn y nef a dechreuad “dyddiau diwethaf” y drefn bresennol.—⁠2 Timotheus 3:1-5.

^ Par. 4 Mae’r cyfnod o fis Hydref 607 COG hyd fis Hydref 1 COG yn 606 o flynyddoedd. Gan nad oes flwyddyn sero, mae’r cyfnod o fis Hydref 1 COG hyd fis Hydref 1914 OG yn 1,914 o flynyddoedd. Wrth adio 606 mlynedd a 1,914 mlynedd, cawn 2,520 o flynyddoedd. Am wybodaeth ynghylch cwymp Jerwsalem yn 607 COG, gweler yr erthygl “Chronology” yn y llyfr Insight on the Scriptures a gyhoeddir gan Dystion Jehofa.