Ai creawdwr sy’n gyfrifol am fywyd neu hapddigwyddiadau? Mae’r cwestiwn yn un dadleuol. Ond, mae’r ateb yn bwysig iawn. Mae’r llyfryn hwn yn ystyried cwestiynau fel:

  • A gynlluniwyd ein planed ar gyfer bywyd?

  • Beth gallwn ni ei ddysgu o ddyluniadau byd natur?

  • A yw dysgeidiaeth esblygiad yn seiliedig ar ffeithiau cadarn?

  • A yw gwyddoniaeth wedi gwrthbrofi hanes y creu yn y Beibl?

  • Pam mae’r hyn rydych chi’n ei gredu yn bwysig?