A Gafodd Bywyd ei Greu?

Mae beth rydych yn ei gredu am darddiad bywyd yn bwysig iawn.

Cyflwyniad

A gynlluniwyd ein planed ar gyfer bywyd? A yw dysgeidiaeth esblygiad yn seiliedig ar ffeithiau cadarn?

Beth Rydych Chi’n ei Gredu?

Efallai eich bod chi’n credu yn Nuw ac yn parchu’r Beibl, ond hefyd yn parchu barn gwyddonwyr blaengar sy’n dweud na chafodd bywyd ei greu.

Y Blaned Fyw

Ni fyddai unrhyw fywyd o gwbl ar y ddaear oni bai am gyfres o “gyd-ddigwyddiadau” hynod o ffodus. A oedd y “cyd-ddigwyddiadau” hyn yn ganlyniad i hap a damwain neu a oedd yn gynllun bwriadol?

Syniad Gwreiddiol Pwy?

Mae gwyddonwyr yn gwneud copïau o systemau byd natur er mwyn datrys problemau peirianegol. Os oes angen dylunydd deallus i wneud copi, pwy wnaeth yr un gwreiddiol?

Esblygiad—Y Myth a’r Ffeithiau

Un o brif ddamcaniaethau esblygiad yw bod mwtaniadau yn cynhyrchu rhywogaethau hollol newydd o blanhigion neu anifeiliaid. Ydy’r gred hon wedi’i sylfaenu ar ffeithiau?

Gwyddoniaeth a Llyfr Genesis

A yw gwyddoniaeth wedi gwrthbrofi hanes y creu sydd yn y Beibl?

Oes Ots Beth Rydych Chi’n ei Gredu?

A all eich cred yn esblygiad effeithio ar ystyr eich bywyd?

Llyfryddiaeth

Edrychwch ar ffynonellau y llyfryn hwn.