2018 Adroddiad Blwyddyn Wasanaeth Tystion Jehofa ar Draws y Byd

Darllenwch fanylion am waith pregethu Tystion Jehofa ar draws y byd rhwng Medi 2017 ac Awst 2018.

Cyfansymiau 2018

Mae adroddiad blynyddol Tystion Jehofa yn dangos yr ymdrech a’r adnoddau y gwariwyd ar eu gwaith pregethu ar draws y byd.

Adroddiadau Gwledydd a Thiriogaethau 2018

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys nifer y Tystion, nifer a fedyddiwyd, presenoldeb y Goffadwriaeth, a mwy.

I Ddysgu Mwy

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Faint o Dystion Jehofa Sydd Drwy’r Byd?

Gweld sut rydyn ni’n cyfrif ein haelodau.

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Pam Mae Tystion Jehofa yn Mynd o Ddrws i Ddrws?

Dysgwch am beth dywedodd Iesu i’w ddisgyblion cynnar ei wneud.