Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | ACTAU 6-8

Y Gynulleidfa Gristnogol Newydd o dan Brawf

Y Gynulleidfa Gristnogol Newydd o dan Brawf

6:1-7; 7:58–8:1

Cafodd rhai gwragedd gweddwon Groeg eu hiaith a oedd newydd gael eu bedyddio ac a oedd wedi estyn eu harhosiad yn Jerwsalem eu trin yn annheg. A wnaeth yr anghyfiawnder eu baglu, neu a wnaethon nhw ddisgwyl yn amyneddgar i Jehofa gywiro’r broblem?

Ar ôl i Steffan gael ei labyddio, ac wedi i erledigaeth ddwys achosi i Gristnogion Jerwsalem wasgaru drwy Jwdea a Samaria, a wnaethon nhw arafu eu gwaith pregethu?

Gyda chefnogaeth Jehofa, gwnaeth y gynulleidfa Gristnogol newydd oroesi a ffynnu.—Act 6:7; 8:4.

GOFYNNA I TI DY HUN, ‘Sut ydw i’n delio gyda threialon?’