• Cân 124 a Gweddi

 • Sylwadau Agoriadol (Hyd at 3 mun.)

TRYSORAU O AIR DUW

 • Y Gynulleidfa Gristnogol Newydd o dan Brawf”: (10 mun.)

  • Act 6:1—Mae’n ymddangos bod ’na drefniant yn y gynulleidfa a oedd yn gwahaniaethu yn erbyn gwragedd gweddwon Groeg eu hiaith (bt-E 41 ¶17)

  • Act 6:2-7—Gweithredodd yr apostolion i ddatrys y broblem (bt-E 42 ¶18)

  • Act 7:58–8:1—Cododd erledigaeth lem yn erbyn y gynulleidfa

 • Cloddio am Drysor Ysbrydol: (8 mun.)

  • Act 6:15—Ym mha ystyr roedd wyneb Steffan “fel wyneb angel”? (bt-E 45 ¶2)

  • Act 8:26-30—Sut mae gan Gristnogion heddiw y fraint o rannu mewn gwaith tebyg i’r hyn a wnaeth Philip? (bt-E 58 ¶16)

  • Beth wyt ti wedi ei ddysgu am Jehofa o ddarlleniad y Beibl yr wythnos hon?

  • Pa drysorau ysbrydol eraill wyt ti wedi eu darganfod o ddarlleniad yr wythnos hon?

 • Darlleniad o’r Beibl: (Hyd at 4 mun.) Act 6:1-15

RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

 • Y Drydedd Alwad: (Hyd at 3 mun.) Dechreua gyda’r sgwrs enghreifftiol. Yna gwahodd y person i’r cyfarfod.

 • Y Bedwaredd Alwad: (Hyd at 3 mun.) Dewisa adnod, a chynnig un o’r cyhoeddiadau astudio.

 • Astudiaeth Feiblaidd: (Hyd at 6 mun.) lv 32-34 ¶16-17

EIN BYWYD CRISTNOGOL

 • Cân 109

 • Cyfraniad i Jehofa”: (15 mun.) Trafodaeth gan henuriad. Dechreua drwy chwarae’r fideo ‘A Gift in Hand to Jehovah’. Darllena’r llythyr o’r gangen sy’n mynegi ei gwerthfawrogiad am y cyfraniadau a dderbyniwyd dros y flwyddyn wasanaeth ddiwethaf. Ystyria sut rydyn ni’n elwa o roi cyfraniadau. Sonia’n fras am dreuliau misol y gynulleidfa. Trafoda sut gallwn ni gyfrannu a sut caiff y cyfraniadau hyn eu defnyddio. Canmola’r gynulleidfa am ei chefnogaeth hael.

 • Astudiaeth Feiblaidd y Gynulleidfa: (30 mun.) jy-E pen. 13

 • Adolygiad, a Chipolwg ar yr Wythnos Nesaf (3 mun.)

 • Cân 97 a Gweddi