Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Buddion Byd-Eang Tystiolaethu â Throlïau

Buddion Byd-Eang Tystiolaethu â Throlïau

Yn ôl Actau pennod 5, byddai Cristnogion y ganrif gyntaf yn mynd i bregethu’r newyddion da yn y deml, man cyhoeddus llawn pobl. (Act 5:19-21, 42) Erbyn heddiw, mae’n gwbl amlwg bod ’na ganlyniadau da i ddefnyddio troli i dystiolaethu mewn mannau cyhoeddus.

GWYLIA’R FIDEO WORLDWIDE BENEFITS OF CART WITNESSING, AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Pryd a sut dechreuodd tystiolaethu â throlïau?

  • Beth yw manteision troli symudol o’u cymharu â bwrdd?

  • Beth allwn ni ei ddysgu oddi wrth brofiad Mi Jung You?

  • Sut mae profiad Jacob Salomé yn dangos gwerth tystiolaethu â throli?

  • Beth mae profiad Annies a’i gŵr yn ein dysgu am sut i dystiolaethu yn effeithiol wrth ddefnyddio troli?