• Cân 73 a Gweddi

 • Sylwadau Agoriadol (Hyd at 3 mun.)

TRYSORAU O AIR DUW

 • Roedden Nhw’n Parhau i Gyhoeddi Gair Duw yn Ddi-ofn”: (10 mun.)

  • Act 4:5-13—Er mai “dynion cyffredin di-addysg” oedd Pedr ac Ioan, wnaethon nhw ddim dal yn ôl rhag amddiffyn eu ffydd o flaen arweinwyr nac ysgrifenyddion (w08-E 9/1 15, blwch; w08-E 5/15 30 ¶6)

  • Act 4:18-20—Er gwaetha bygythiadau, roedd Pedr ac Ioan yn gwrthod stopio pregethu

  • Act 4:23-31—Roedd Cristnogion y ganrif gyntaf yn dibynnu ar ysbryd glân Jehofa am y gallu i fod yn ddi-ofn (it-1-E 128 ¶3)

 • Cloddio am Drysor Ysbrydol: (8 mun.)

  • Act 4:11, BC—Ym mha ffordd mae Iesu’n brif “garreg sylfaen” neu’n “ben i’r gongl”? (it-1-E 514 ¶4)

  • Act 5:1—Pam gwerthodd Ananias a Saffeira beth o’u heiddo? (w13-E 3/1 15 ¶4)

  • Beth wyt ti wedi ei ddysgu am Jehofa o ddarlleniad y Beibl yr wythnos hon?

  • Pa drysorau ysbrydol eraill wyt ti wedi eu darganfod o ddarlleniad yr wythnos hon?

 • Darlleniad o’r Beibl: (Hyd at 4 mun.) Act 5:27-42

RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

 • Yr Alwad Gyntaf: (Hyd at 2 fun.) Dechreua gyda’r sgwrs enghreifftiol. Mae’r person yn codi gwrthwynebiad sy’n gyffredin yn dy diriogaeth.

 • Yr Ail Alwad: (Hyd at 3 mun.) Dechreua gyda’r sgwrs enghreifftiol. Mae’r person yn dweud nad yw’n Gristion.

 • Fideo’r Drydedd Alwad: (5 mun.) Dangosa’r fideo a’i drafod.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

 • Cân 82

 • Buddion Byd-Eang Tystiolaethu â Throlïau”: (15 mun.) Trafodaeth gan yr arolygwr gwasanaeth. Dangosa’r fideo. Os yw dy gynulleidfa yn defnyddio bwrdd neu droli wrth dystiolaethu’n gyhoeddus yn lleol, dangosa’r arddangosfa i’r gynulleidfa. Os bydd amser yn caniatáu, cei ailberfformio neu adrodd profiad da a gafwyd yn lleol. Esbonia sut gall cyhoeddwyr gael rhan.

 • Astudiaeth Feiblaidd y Gynulleidfa: (30 mun.) jy-E pen. 12

 • Adolygiad, a Chipolwg ar yr Wythnos Nesaf (3 mun.)

 • Cân 52 a Gweddi