Adeiladu Neuadd y Deyrnas yn Awstralia

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Tachwedd 2018

Sgyrsiau Enghreifftiol

Cyfres o sgyrsiau enghreifftiol am obaith ar gyfer ein hanwyliaid sydd wedi marw.

TRYSORAU O AIR DUW

“Wyt Ti Wir yn Fy Ngharu i Fwy Na’r Rhain?”

Roedd rhaid i Pedr benderfynu beth i flaenoriaethu yn ei fywyd—gyrfa seciwlar neu buddiannau’r Deyrnas.

TRYSORAU O AIR DUW

Ysbryd Glân yn Cael ei Dywallt ar y Gynulleidfa Gristnogol

Er gwaetha eu cefndiroedd gwahanol, bu 3,000 o Gristnogion oedd newydd eu bedyddio yn addoli gyda’i gilydd mewn undod.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cydweithio i Bregethu Mewn Tiriogaeth Amlieithog

Sut gall cyhoeddwyr gydweithio i roi tystiolaeth i bawb heb orweithio’r un diriogaeth?

TRYSORAU O AIR DUW

Roedden Nhw’n Parhau i Gyhoeddi Gair Duw yn Ddi-ofn

Beth roddodd y gallu i’r apostolion fod yn ddi-ofn a siarad ag argyhoeddiad?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Buddion Byd-Eang Tystiolaethu â Throlïau

Pa ganlyniadau da rydyn ni wedi eu gweld o dystiolaethu â throli mewn mannau cyhoeddus?

TRYSORAU O AIR DUW

Y Gynulleidfa Gristnogol Newydd o dan Brawf

Er gwaethaf anghyfiawnder ac erledigaeth, gyda chefnogaeth Duw, goroesodd y gynulleidfa Gristnogol newydd a chynyddu.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cyfraniad i Jehofa

Gallwn gyfrannu’n wirfoddol i gefnogi ein gwaith yn lleol ac yn fyd-eang mewn amryw ffyrdd.