Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | NAHUM 1–HABACUC 3

Cadw’n Effro ac yn Weithgar

Cadw’n Effro ac yn Weithgar

Hab 1:5, 6

Gallai dinistr Jwda gan y Babiloniaid fod wedi ymddangos yn annhebygol. Roedd Jwda dan ddylanwad grymus yr Aifft. Doedd y Caldeaid ddim yn gryfach na’r Eifftiaid, nac oedden? Hefyd, ym meddyliau llawer o’r Iddewon, byddai Jehofa byth yn caniatáu i Jerwsalem a’r deml gael eu dinistrio. Er hynny, byddai’r broffwydoliaeth yn dod yn wir ac roedd rhaid i Habacuc aros yn effro a phrysur yn ysbrydol.

Beth sy’n profi imi fod diwedd y drefn hon yn agos?

Sut galla’ i aros yn effro ac yn weithgar yn ysbrydol?