Cynnig y llyfryn Teulu Hapus yng ngwlad Georgia

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Tachwedd 2017

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau enghreifftiol ar gyfer y Tŵr Gwylio ac ar gyfer dysgu’r gwirionedd am enw Duw. Defnyddia’r syniadau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

‘Tro yn ôl at Jehofa, a Chei Fyw!’

Beth mae ceisio Jehofa neu droi’n ôl ato yn ei olygu? Beth dysgwn oddi wrth yr Israeliaid a fethodd droi at Jehofa?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hogi Ein Sgiliau Yn Y Weinidogaeth—Gwneud Ail Alwad

Sut gelli di fod yn effeithiol wrth wneud ail alwadau? Dal ati i feithrin diddordeb, cadw pwrpas pob ymweliad a’r nod terfynol mewn golwg.

TRYSORAU O AIR DUW

Dysga Oddi Wrth Dy Gamgymeriadau

Mae hanes Jona yn dangos nad yw Jehofa yn cefnu arnon ni pan faglwn, ond mae ef yn disgwyl inni ddysgu oddi wrth ein camgymeriadau.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Gwersi o Lyfr Jona

Gall fyfyrio ar brofiad Jona ein helpu i ddelio â siom, cywiro safbwynt negyddol at y weinidogaeth, a’n cysuro drwy weddi.

TRYSORAU O AIR DUW

Beth Mae Jehofa yn ei Ofyn Gennyn Ni?

Pa gysylltiad sydd rhwng ein haddoliad a’n perthynas â’n brodyr ysbrydol?

TRYSORAU O AIR DUW

Cadw’n Effro ac yn Weithgar

Roedd dinistr Jwda gan y Babiloniaid yn ymddangos yn annhebygol. Er hynny, byddai’r broffwydoliaeth yn dod yn wir, ac roedd rhaid i Habacuc ddisgwyl amdano.

LIVING AS CHRISTIANS

Cadw’n Effro ac yn Weithgar Pan Fo Dy Amgylchiadau yn Newid

Pan fo newidiadau yn bygwth amharu ar ein addoliad ac yn rhoi ein perthynas gyda Jehofa Dduw o dan straen, beth fydd yn ein helpu i gadw’n effro ac yn weithgar yn ysbrydol?