• Cân 78 a Gweddi

 • Sylwadau Agoriadol (Hyd at 3 mun.)

TRYSORAU O AIR DUW

 • Efelycha’r Apostol Paul yn Dy Bregethu a Dysgu”: (10 mun.)

  • Act 17:2, 3—Rhesymodd Paul o’r Ysgrythurau gan ddefnyddio cyfeiriadau wrth ddysgu eraill (“reasoned” nodyn astudio ar Act 17:2, nwtsty-E; “proving by references” nodyn astudio ar Act 17:3, nwtsty-E)

  • Act 17:17—Pregethodd Paul ble bynnag roedd y bobl (“the marketplace” nodyn astudio ar Act 17:17, nwtsty-E)

  • Act 17:22, 23—Roedd Paul yn effro i’r hyn oedd o’i gwmpas, a defnyddiodd hyn i sefydlu tir cyffredin (“To an Unknown God” nodyn astudio ar Act 17:23, nwtsty-E)

 • Cloddio am Drysor Ysbrydol: (8 mun.)

  • Act 18:18, BCND—Beth allwn ni ei ddweud am adduned Paul? (w08-E 5/15 32 ¶5)

  • Act 18:21—Sut dylen ni efelychu Paul wrth inni weithio tuag at nodau ysbrydol? (“if Jehovah is willing” nodyn astudio ar Act 18:21, nwtsty-E)

  • Beth wyt ti wedi ei ddysgu am Jehofa o ddarlleniad y Beibl yr wythnos hon?

  • Pa drysorau ysbrydol eraill wyt ti wedi eu darganfod o ddarlleniad yr wythnos hon?

 • Darlleniad o’r Beibl: (Hyd at 4 mun.) Act 17:1-15

RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

EIN BYWYD CRISTNOGOL

 • Cân 70

 • Bydda’n Drylwyr Wrth Bregethu’r Newyddion Da a’i Ddysgu i Eraill: (15 mun.) Trafodaeth. Dangosa’r fideo Family Worship: Paul—He Thoroughly Preached the Good News. Yna gofynna’r cwestiynau canlynol: Sut gwnaeth y teulu yn y fideo gydnabod eu bod nhw angen gwella safon eu gweinidogaeth? Pa agweddau o weinidogaeth yr apostol Paul wnaethon nhw eu hefelychu? Pa fendithion gawson nhw o ganlyniad? Beth yw rhai syniadau ar gyfer addoliad teuluol gallet ti eu defnyddio?

 • Astudiaeth Feiblaidd y Gynulleidfa: (30 mun.) jy-E pen. 17

 • Adolygiad, a Chipolwg ar yr Wythnos Nesaf (3 mun.)

 • Cân 86 a Gweddi