Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cynulleidfa’n gwrando ar benderfyniad y corff llywodraethol

 TRYSORAU O AIR DUW | ACTAU 15-16

Penderfyniad Unfrydol yn Seiliedig ar Air Duw

Penderfyniad Unfrydol yn Seiliedig ar Air Duw

Beth allwn ni ei ddysgu o’r ffordd cafodd y broblem hon ei datrys?

15:1, 2Dangosa ostyngeiddrwydd ac amynedd. Yn hytrach na datrys y broblem eu hunain, ceisiodd Paul a Barnabas arweiniad gan gyfundrefn Jehofa.

15:28, 29—Ymddirieda yng nghyfundrefn Duw. Roedd y gynulleidfa yn hyderus y byddai Jehofa yn arwain pethau drwy ei ysbryd glân a Christ Iesu.

16:4, 5—Ufuddha. Gwnaeth y cynulleidfaoedd ffynnu pan ddilynon nhw arweiniad y corff llywodraethol.