13:12, 48; 14:1, 21, 22

Er gwaethaf gwrthwynebiad ffyrnig, gweithiodd Barnabas a Paul yn galed i helpu rhai gostyngedig i gofleidio Cristnogaeth

  • Gwnaethon nhw bregethu i bobl o bob cefndir

  • Cafodd disgyblion newydd eu hannog ganddyn nhw “i aros yn ffyddlon”