Canu yn ystod addoliad teuluol yn Ne Affrica

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Rhagfyr 2018

Sgyrsiau Enghreifftiol

Cyfres o sgyrsiau enghreifftiol am bwrpas bywyd ac addewid Duw ar gyfer y dyfodol.

TRYSORAU O AIR DUW

Erlidiwr Cas yn Troi’n Dyst Selog

Os wyt ti’n astudio’r Beibl ond heb gael dy fedyddio, a fyddi di’n efelychu Saul drwy weithredu’n benderfynol ar yr hyn rwyt ti’n ei ddysgu?

TRYSORAU O AIR DUW

Barnabas a Paul yn Gwneud Disgyblion Mewn Llefydd Pell

Er gwaethaf gwrthwynebiad ffyrnig, gweithiodd Barnabas a Paul yn galed i helpu rhai gostyngedig i gofleidio Cristnogaeth.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hogi Ein Sgiliau yn y Weinidogaeth—Helpu’r Rhai â’r Agwedd Gywir i Ddod yn Ddisgyblion

Sut rydyn ni’n cydweithio â Jehofa wrth wneud disgyblion?

TRYSORAU O AIR DUW

Penderfyniad Unfrydol yn Seiliedig ar Air Duw

Beth allwn ni ei ddysgu o’r ffordd cafodd y broblem hon ei datrys?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Molwn Jehofa yn Llawen Mewn Cân

Pa effaith da gall canu caneuon y Deyrnas gael arnon ni?

TRYSORAU O AIR DUW

Efelycha’r Apostol Paul yn Dy Bregethu a Dysgu

Sut gallwn efelychu’r apostol Paul yn ein gweinidogaeth ein hunain?

TRYSORAU O AIR DUW

Gofalwch Amdanoch Eich Hunain, a’r Holl Braidd

Mae henuriaid yn bwydo’r praidd, yn ei amddiffyn, ac yn gofalu amdano, gan gofio bod pob dafad wedi ei phrynu â gwaed gwerthfawr Crist.