Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Pregethu mewn marchnad yn Sierra Leone

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Rhagfyr 2017

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau enghreifftiol ar gyfer Deffrwch! ac ar gyfer dysgu’r gwirionedd am farwolaeth. Defnyddia’r syniadau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Tro at Jehofa Cyn Diwrnod ei Lid

Er mwyn i Jehofa ein cuddio ar ddiwrnod ei lid, mae rhaid inni ufuddhau i gyfarwyddyd Seffaneia.

TRYSORAU O AIR DUW

Gafael yn Dynn yn Ymyl Clogyn Iddew

Mae pobl o bob cenedl yn heidio i addoli Jehofa ynghyd â Christnogion eneiniog. Ym mha ffyrdd gallwn gefnogi’r eneiniog?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hogi Ein Sgiliau yn y Weinidogaeth—Cysylltu â Phawb yn Ein Tiriogaeth

Rydyn ni eisiau rhannu’r newyddion da gyda phawb yn ein tiriogaeth. Sut gallwn ni fynd ati?

TRYSORAU O AIR DUW

Aros yn Nyffryn y Mynyddoedd

Beth sy’n cael ei gynrychioli gan dyffryn y mynyddoedd? Sut mae pobl yn dianc ar hyd y dyffryn yma ac yn aros yno?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Nodwedd Newydd o’r Cyfarfod Canol Wythnos

Defnyddia nodiadau astudio a chyfryngau o’r fersiwn astudio ar-lein o’r New World Translation i gyfoethogi dy baratoad ar gyfer y cyfarfodydd a wneud iti glosio yn fwy at Jehofa.

TRYSORAU O AIR DUW

Ydy dy Briodas yn Plesio Jehofa?

Yn nyddiau Malachi doedd Jehofa ddim yn derbyn addoliad y rhai oedd yn delio’n fradwrus â’u priod. Sut gall cyplau priod heddiw aros yn ffyddlon?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Beth Yw Gwir Gariad?

Bwriad Jehofa yw i briodas fod yn rhwymyn parhaol. Mae ef wedi rhoi egwyddorion i Gristnogion i’w helpu i ddewis cymar yn ddoeth, a chadw eu priodas yn hapus.