Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Addysg Ddwyfol yn Trechu Rhagfarn

Addysg Ddwyfol yn Trechu Rhagfarn

Dydy Jehofa ddim yn dangos ffafriaeth. (Act 10:34, 35) Mae’n derbyn pobl “o bob cenedl, llwyth, hil ac iaith.” (Dat 7:9) Felly, does dim lle yn y gynulleidfa Gristnogol i ragfarn na ffafriaeth. (Iag 2:1-4) Diolch i addysg ddwyfol, mae gennyn ni baradwys ysbrydol lle mae personoliaethau dynion wedi cael eu trawsffurfio. (Esei 11:6-9) Wrth inni weithio’n ddygn i ddiwreiddio unrhyw arlliw o ragfarn ynon ni, profwn ein bod yn efelychwyr Duw.—Eff 5:1, 2.

GWYLIA’R FIDEO JOHNY AND GIDEON: ONCE ENEMIES, NOW BROTHERS. YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Pam y mae addysg ddwyfol yn well nag ymdrechion dynion i ddileu rhagfarn a gwahaniaethu ar sail hil?

  • Beth sydd yn creu argraff arnat ti am ein brawdoliaeth fyd-eang?

  • Sut mae Jehofa yn cael ei ogoneddu pan gadwn ein hundod Cristnogol?