Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Gweithlyfr y Cyfarfodydd  |  Rhagfyr 2016

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

AWAKE!

Cwestiwn: Mae’r mwyafrif o bobl eisiau iechyd da. Beth ydych chi’n ei feddwl gall ein hamddiffyn rhag salwch?

Adnod: Dia 22:3

Cynnig: Mae rhifyn hwn yr Awake! yn trafod camau gallwn eu cymryd i fod yn gall i leihau’r risg o gael salwch.

DYSGA’R GWIRIONEDD

Cwestiwn: Ydy’r hyn ’dyn ni’n ei ddioddef yn dod o Dduw neu ffactorau eraill?

Adnod: Job 34:10

Gwirionedd: Dydy Duw byth yn achosi inni ddioddef. Yn hytrach, daw ein dioddefaint oddi wrth y Diafol, neu gan ddynion sy’n gwneud penderfyniadau drwg, ac weithiau drwy fod yn y lle anghywir ar yr adeg anghywir. Pan ddioddefwn, mae Duw yno i’n cynorthwyo. Mae ganddo wir ofal droston ni.

PAM ASTUDIO’R BEIBL? (Fideo)

Cwestiwn: Ydych chi’n meddwl bod Duw yn rheoli’r byd? [Aros am ymateb.] Gall yr hyn mae’r Beibl yn ei ddweud eich synnu. Mae’r fideo byr hwn yn ei esbonio. [Dangos y fideo.]

Cynnig: Mae Pennod 11 y llyfr hwn yn trafod pam mae Duw wedi caniatáu dioddefaint a beth mae’n bwriadu gwneud amdano. [Cynnig y llyfr Beibl Ddysgu.]

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.