Cynnal astudiaeth Feiblaidd yn Tsile

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Rhagfyr 2016

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau enghreifftiol ar gyfer yr Awake! ac ar gyfer dysgu’r gwirionedd ynglŷn ag achos dioddefaint. Defnyddia’r syniadau i greu dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Gadewch i Ni Ddringo Mynydd Jehofa

Disgrifiodd Eseia arfau rhyfel yn cael eu trawsnewid yn offer amaeth, sy’n dangos y byddai pobl Jehofa yn ceisio heddwch. (Eseia 2:4)

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hogi Ein Sgiliau yn y Weinidogaeth—Cyrraedd y Galon Gyda “Cadwch Eich Hunain yng Nghariad Duw”

Mae’r llyfr “Cariad Duw” yn helpu myfyriwr i roi rhai o egwyddorion y Beibl ar waith yn eu bywyd bob dydd.

TRYSORAU O AIR DUW

Cyflawnodd y Meseia Broffwydoliaeth

Rhagfynegodd Eseia y byddai’r Meseia yn pregethu yn ardal Galilea’r Cenhedloedd. Cyflawnodd Iesu’r broffwydoliaeth hon wrth iddo deithio i bregethu’r newyddion da.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

“Dyma Fi; Anfon Fi”

Sut gallwn ni efelychu ffydd ac agwedd barod Eseia? Dysga oddi wrth brofiad teulu a symudodd i bregethu lle roedd mwy o angen.

TRYSORAU O AIR DUW

Bydd Gwybodaeth Jehofa yn Llenwi’r Ddaear

Sut mae proffwydoliaeth Eseia o baradwys ar y ddaear yn cael ei chyflawni yn y gorffennol, y presennol, a’r dyfodol?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Addysg Ddwyfol yn Trechu Rhagfarn

Dau oedd gynt yn elynion nawr yn frodyr ysbrydol—teyrnged i allu addysg ddwyfol i uno.

TRYSORAU O AIR DUW

Camddefnyddio Grym yn Arwain at Golli Swydd

Sut dylai Shefna fod wedi defnyddio ei awdurdod? Pam gwnaeth Jehofa ei ddisodli gydag Eliacim?