Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Gwna’r Gorau o Dy Astudiaeth Bersonol

Gwna’r Gorau o Dy Astudiaeth Bersonol

PAM MAE’N BWYSIG: Mae astudiaeth bersonol o Air Duw yn ein helpu i ddeall yn llawn “beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder” y gwirionedd. (Eff 3:18, BCND) Hefyd, mae’n ein helpu i aros yn lân ac yn ddi-fai ynghanol byd drygionus, ac i gadw gafael tyn ar ‘air y bywyd.’ (Php 2:15, 16, BCND) Wrth wneud astudiaeth bersonol, gallwn ddewis astudio’r pethau sy’n berthnasol i ni fel unigolion. Sut gallwn ni wneud y gorau o’r amser rydyn ni’n ei dreulio yn darllen ac yn astudio’r Beibl?

SUT I FYND ATI:

 • Tanlinella adnodau a gwna nodiadau yn dy Feibl astudio personol, boed ar bapur neu’n electronig

 • Gofynna’r cwestiynau canlynol i ti dy hun wrth ddarllen Gair Duw: ‘Pwy? Beth? Pryd? Ble? Pam? Sut?’

 • Tyrcha am y ffeithiau. Drwy ddefnyddio’r adnoddau ymchwil sydd ar gael, chwilia fesul pwnc neu adnod

 • Myfyria ar yr hyn rwyt ti’n ei ddarllen er mwyn dirnad sut mae’r wybodaeth yn berthnasol i ti

 • Rho’r hyn rwyt ti’n ei ddysgu ar waith yn dy fywyd. —Lc 6:47, 48

GWYLIA’R FIDEO KEEP “A TIGHT GRIP”—THROUGH EFFECTIVE PERSONAL STUDY, AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

 • Sut mae rhai wedi disgrifio astudiaeth bersonol?

 • Pam dylen ni gychwyn pob sesiwn o astudiaeth bersonol â gweddi?

 • Beth all ein helpu ni i ddeall y Beibl yn well?

 • Pa wahanol fathau o farciau gallwn ni eu rhoi yn ein Beibl astudio?

 • Pam mae myfyrio mor bwysig wrth astudio Gair Duw?

 • Beth ddylen ni ei wneud â’r hyn rydyn ni’n ei ddysgu?

“Dw i wrth fy modd hefo dy ddysgeidiaeth di! Dw i’n myfyrio ynddi drwy’r dydd.”—Sal 119:97