Cysyllta bob digwyddiad ym mywyd Iesu â’r broffwydoliaeth a’i cyflawnodd

PROFFWYDOLIAETH